Vänsterpartiet: Olyckligt att på formaliagrund välja att inte hålla en folkomröstning

Valnämnden i Botkyrka kommun beslutade på onsdagkvällens möte att fälla det folkinitiativ som nätverket Alby är inte till salu har försökt väcka med anledning av planerna på att sälja allmännyttan på Albyhöjden.

För att väcka ett folkinitiativ enligt lagen om lokala folkomröstningar, krävs namnunderskrifter från tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna - i det här fallet 6296 namn. Namnen ska ha samlats in under en sexmånadersperiod. Valnämnden ansåg att 2059 av de totalt inlämnade 6412 namnen inte skulle gillas.

- Det vore olyckligt på formaliagrund välja att inte hålla en folkomröstning. Trots att tillräckligt många av namnen inte var insamlade under de stipulerade sex månaderna, tycker jag att man ska ta den starka opinionen på allvar och ändå besluta att genomföra en folkomröstning. Det står fullmäktige fritt att besluta, även om det inte görs på basis av lagstiftningen om folkinitiativ. Jag kommer att yrka på detta på fullmäktiges sammanträde, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet.

Fullmäktige fattar beslut i ärendet om försäljning av Albyberget och i folkomröstningsfrågan på ett extrainsatt möte den 26/6.

För mer information:
Mats Einarsson, gruppledare och kommunalråd, Vänsterpartiet Botkyrka
mats.einarsson@botkyrka.se

073-421 87 84

Elisabeth Biström, politisk sekreterare Vänsterpartiet Botkyrka
elisabeth.bistrom@botkyrka.se

070-889 19 16

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Man ska ta den starka opinionen på allvar och ändå besluta att genomföra en folkomröstning. Det står fullmäktige fritt att besluta.
Mats Einarsson