Vänsterpartiet kräver att Region Stockholm inte godkänner försäljningen av Medhelps dotterbolag Vårdtjänster till Kry

Report this content

Privata företag ska inte äga och driva rådgivande sjukvårdsinsatser som 1177. Ekonomiska intressen får inte gå före en likvärdig och tillgänglig vård för alla.

Vänsterpartiet ser med stor oro på utvecklingen av sjukvården i Region Stockholm. Att Kry tar över 1177 skapar ekonomiska intressen att slussa patienterna vidare till Krys egna nätläkare. Kry äger dessutom flera fysiska vårdcentraler i regionen och tar nu ytterligare steg för att privatisera vården i Stockholm.

– 1177 är ingången till sjukvården och måste därför vara en del av vår egen struktur. En sådan vital del av regionens sjukvård ska inte outsourcas till externa leverantörer, säger Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Region Stockholm.

Vänsterpartiet anser att det är oerhört viktigt att den rådgivande sjukvårdsinstans som 1177 ska vara står helt fri från privata ekonomiska intressen. Kry har tidigare spridit vilseledande information kring listning på deras fysiska vårdcentraler där patienter blivit listade mot sin vilja.

– Det är rimligt att kräva att politiken inte godkänner ett ägarbyte av Medhelp. Den blågröna majoriteten kan inte stå helt handfallen när Kry tar över allt mer av vårdmarknaden. Det politiska styrets roll i regionen kommer snart att vara överspelad om det här fortsätter, säger Jonas Lindberg.  

Amra Hasanov
Pressekreterare
070-737 41 16
amra.hasanov@sll.se

Vänsterpartiet i Region Stockholm
Vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara för de rika. Välfärden ska gå att lita på. Vården ska vara tillgänglig för alla och personalen ska ha bra arbetsvillkor. Kollektivtrafiken måste fungera bättre. Barn och ungdomar ska få fria SL-kort och pensionärer ska få resa fritt i lågtrafik. Alla barn ska ha rätt till kultur. Vi har en vision om ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Media

Media