Vänsterpartiet kräver svar om NKS underskott

Nya Karolinska Sjukhuset går med 1 miljard kronor i underskott och vill därför säga upp 400 personer. En minskad personalstyrka riskerar leda till fler stängda vårdplatser och försämrad patientsäkerhet. Frågan tas upp idag på Regionfullmäktige i Stockholm. Vänsterpartiet i Region Stockholm undrar vad den blågröna majoriteten har för plan. 

- Värdebaserad vård och dyra konsulter har inte fungerat och nu tvingas vårdpersonalen ta smällen. När personal sägs upp kommer det att leda till mer stress och sämre arbetsmiljö. Vad har den blågröna majoriteten för plan, säger Jonas Lindberg (V), hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Region Stockholm.

Nya Karolinska Sjukhuset styrs enligt modellen värdebaserad vård som Boston Consulting Group drev igenom. Multisjuka patienter riskerar falla mellan stolarna och ledningen har svag kontroll över ekonomin.

- Vårdförbundet beskriver en stressig arbetsmiljö med treskift och överbeläggning. Flera sjuksköterskor berättar att de efter specialistutbildning får lägre lön. Det är inte konstigt att personalen flyr, säger Jonas Lindberg.

När personalen säger upp sig leder det till stängda vårdplatser och högre kostnader.

- Genom en usel personalpolitik får man kostnader på fel ställe genom hög personalomsättning och bemanningspersonal. Vi behöver skapa en bra arbetsmiljö så att personalen vill stanna. Vi vill se högre löner, kortare arbetstid och betald specialistutbildning.

Jonas Lindberg arbetar som specialistsjuksköterska och är kritisk till hur NKS styrs.

- Den blågröna majoriteten har bestämt att vården ska styras som en fabrik. Det är bakvänt. NKS har en enorm byråkrati som slukar jättemycket pengar.

Faktaruta 

*NKS drivs med ett OPS-avtal, offentligt privat partnerskap.
*Vården utformas enligt den nya modellen värdebaserad vård som Boston Consulting Group ligger bakom.
*Boston Consulting Group har fakturerat Karolinska universitetssjukhuset 257 miljoner kronor år 2011-2017.
*NKS underskott 2019 är över 1 miljard kronor.
*612 vårdplatser är stängda i region Stockholm.
*NKS byggnad kostade drygt 25 miljarder kronor, inredning och teknik kostade 4 miljarder, driften till år 2040 kostar 38 miljarder. Total kostnad: 61 miljarder kronor. 

Pressekreterare Torbjörn Granrot 
torbjorn.granrot@sll.se
070-737 49 46

Vänsterpartiet i Region Stockholm
Vänsterpartiet är det tredje största partiet i regionfullmäktige. Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, regional utveckling och transportinfrastruktur. 
Hemsida: sll.vansterpartiet.se
Twitter: @V_SLL
Facebook: @VRegionSthlm
Instagram: @vregionstockholm

Om oss

Vänsterpartiet Region Stockholm ersätter sedan årsskiftet Landstinget, SLL. Vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara för de rika. Välfärden ska gå att lita på. Vården ska vara tillgänglig för alla och personalen ska ha bra arbetsvillkor. Kollektivtrafiken måste fungera bättre. Barn och ungdomar ska få fria SL-kort och pensionärer ska få resa fritt i lågtrafik. Alla barn ska ha rätt till kultur. Vi har en vision om ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Prenumerera