Ambulanser i egen regi, ett steg i rätt riktning

På dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden har frågan om ambulanssjukvården åter varit uppe till diskussion. Vänsterpartiet välkomnar förslaget att nu även ta tillbaka driften av ambulanserna i Mellanskåne i egen regi.

Vänsterpartiet anser att ambulansverksamheten är alldeles för viktig för att drivas av vinstdrivande företag. Risken att återigen utsätta skåningarna för en konkurssituation avskräcker.

- Ambulansverksamheten är en grundläggande välfärdstjänst som ska vara i offentligt regi. Den ska inte drabbas av de risker som avtal med privata bolag alltid innebär. Patientsäkerheten måste vara överordnad allt annat, säger Saima Jönsson-Fahoum, Vänsterpartiets representant i HSN.

För Vänsterpartiet är det viktigt med en välfungerande ambulansverksamhet. En sammanhållen organisation är en förutsättning och då måste dagens lösning med flera olika utförare överges.

- Den prehospitala sjukvården utvecklas snabbt och oavsett var i Skåne man bor ska man ha rätt till god vård. Regiongemensam samordning och ledning är viktigt för att medborgarna skall få en jämlik vård. Vi välkomnar att S och MP tar ännu ett steg i rätt riktning för en ambulansverksamhet i egen regi, säger Sara Svensson gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

För mer information kontakta:

Saima Jönsson-Fahoum, ersättare HSN (V) 070-222 54 32

Mikael Persson, politisk sekreterare (V) 070-638 06 59