Att ta tillbaka driften av Simrishamns sjukhus i egen regi är positivt för både patienter och personal

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne har idag fattat beslut för förslaget att återta Simrishamns sjukhus i egen regi.

- Det vore positivt för Simrishamn att få sjukhus i regionens drift, menar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet Skåne. Det underlättar den viktiga kontakten med Ystads lasarett, andra sjukhus och kringliggande kommuner.

Befolkningen i Simrishamn är i behov en fungerande vård, trygghet och kontinuitet. Detta är ett steg i rätt riktning.

- Det är viktigt för patienterna att samordning mellan kommunerna fungerar, att det finns en långsiktig planering och att man kan känna sig trygg med att verksamheten kommer att finnas kvar, säger Saima Jönsson Fahoum, ledamot i regionfullmäktige och ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.

Befolkningen i Simrishamn med omnejd har rätt till trygg och tillgänglig sjukvård som alla andra skåningar. Det har tidigare funnits exempel på att verksamhet flyttas bort från patienter med behov av mycket vård på grund av bland annat lägre ersättningsnivåer. Med vård i egen regi har man möjlighet att ge jämn tillgång till högkvalitativ vård – utan att vara rädd att den ska försvinna.

- Det råder ett pressat läge i den Skånska vården vilket patienter och personal tyvärr drabbas av. Att ta tillbaka Simrishamns sjukhus i offentlig regi innebär att pengar kan föras direkt tillbaka in i verksamheten; till patienter och personal. Det innebär också en nystart och trygghet för framtiden, säger Sara Svensson.

Driften av Simrishamns sjukhus har tidigare legat på det privata vårdföretaget Praktikertjänst.

För mer information, kontakta:

Sara Svensson, gruppledare (V): 070 - 913 44 10

Mikael Persson, politisk sekreterare (V): 070 – 638 06 59