Det är dags att åtgärda ojämställdheten inom sjukvården

Report this content

Idag släpper Vänsterpartiet i Skåne en rapport om hur det står till med jämställdheten i sjukvården. Sedan länge är det känt att den ojämställdhet som finns på arbetsmarknaden, i ansvar för barn och makt i våra liv även påverkar vår hälsa.

Kvinnor lever idag generellt sett längre än män, men deras hälsa är sämre. Kvinnor har generellt mindre makt och frihet att utforma sina liv än män och detta återspeglas i hälsan. De ekonomiska klassklyftor som vuxit i Sverige under flera decennier drabbar framförallt kvinnor med lägre utbildning genom t.ex. sämre självskattad hälsa och kortare livslängd än kvinnor med högre utbildning. Skillnader som i dagsläget ökar.

Vänsterpartiet vill se en sjukvård som tar jämställdheten på allvar, en sjukvård som satsar på kvinnors hälsa och ser till att möta de behov kvinnor har av sjukvård.

I rapporten ”Jämställdhet inom vården” synas jämställdheten i sömmarna. Sjukvården är i många fall är formad efter män, mäns symptom är mer välkända och kvinnor får ibland vänta längre på åtgärd än män med likartade symptom. Rapporten lyfter också fram att mäns symptom oftare leder till medicinsk uppföljning medan kvinnor i högre utsträckning ges råd om egenvård vid identiska symptom. 

- Idag betalar kvinnor för ojämställdheten med sin hälsa och frihet. Det är dags för kraftfulla satsningar på jämställd vård och vård till kvinnor, säger Sara Svensson, gruppledare Vänsterpartiet i Region Skåne.

Förutom att lyfta fram forskning som visar på bristerna på jämställdhet, så presenterar Vänsterpartiet 7 konkreta förslag för förändring.

- Ett av de viktigaste förslagen är att arbeta med jämställdhetsintegrering i vården, det är när sjukvården systematiskt arbetar med att synliggöra problem som det också går att förändra i en jämställd riktning, fortsätter Sara Svensson (V).

Ett av kraven i rapporten handlar specifikt om att agera mot våld mot kvinnor.

- Efter hösten och vinterns flodvåg av berättelser om det våld som drabbar kvinnor så behöver politiken leverera reformer för förändring. Vi vill se satsningar på våldtäktsmottagning i Skåne, ökat stöd till psykisk ohälsa för att de drabbade kvinnorna ska få stöd efter sitt trauma, men vi vill också se skärpta satsningar på utbildning av personal i att upptäcka våld i nära relationer, avslutar Sara Svensson (V).

Rapporten ”Jämställdhet inom vården” är del 1 i en serie om 3 som Vänsterpartiet i Region Skåne kommer att släppa under året.

Kontakta Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne för vidare kommentarer.

 

För mer information kontakta:

Sara Svensson, gruppledare (V) i Region Skåne: 0709-13 44 10

Emma Eliasson Åström, presskontakt: 0725-93 94 68