Ensamstående kvinnors rätt skall nu respekteras

Efter att riksdagen under våren gav ensamstående kvinnor rätt till insemination har väldigt lite hänt inom den skånska sjukvården. Beslut har tagits i bland annat HSN men i praktiken har möjligheten till bedömning och behandling inte funnits, trots att lagstiftningen varit i kraft sedan 1 april. 

Skånes universitetssjukhus har ansvar att bedriva verksamheten med assisterad befruktning men har avvaktat med att släppa in ensamstående kvinnor då man ansett att de ekonomiska förutsättningarna varit oklara.
-Vi i Vänsterpartiet tycker att det redan dröjt alltför länge att implementera den nya lagstiftningen då kvinnor under tiden tvingats åka till Danmark. Detta har inneburit höga kostnader för de enskilda och borgar för ojämlik vård, säger Saima Jönsson-Fahoum ersättare för Vänsterpartiet i HSN.

Att frågan om insemination förhalats ett antal månader riskerar också innebära att kvinnor som redan väntat länge på lagändringen riskerar att falla för de åldersgränser som finns för assisterad befruktning. Åldersgränser som även om de är ett resultat av nationella bedömningar går att diskutera i ett bredare perspektiv. Vänsterpartiet välkomnar därför dagens HSN beslut och förutsätter att detta nu genomförs utan ytterligare dröjsmål.

-Det är också så att tidsfaktorn är viktig då behandlingen måste starta innan kvinnan uppnått viss ålder, fortsätter Saima Jönsson-Fahoum.


För mer information kontakta:

Sara Svensson, gruppledare (V) 0709-13 44 10
Saima Jönsson-Fahoum, ersättare HSN (V) 070-222 54 32
Mikael Persson, politisk sekreterare (V) 070-638 06 59

Taggar:

Media

Media