Kristianstads Paloma Mamani listetta på Vänsterpartiets regionlista för nordöstra Skåne

Report this content

Lördagen 10/2 höll Vänsterpartiet sin distriktsårskonferens i Lund. Paloma Mamani, sjuksköterska i Kristianstad, valdes till en förstaplats på listan till Regionfullmäktige i Skåne.

I regionfrågorna ser Paloma sjukvården som högprioriterad;

- Alla människor har rätt till en god vård på lika villkor, det är en mänsklig rättighet - en rättighetsfråga likväl som en jämlikhetsfråga. De ramverk och lagar som idag finns för vården ska säkerställa god vård, lika vård och delaktighet för alla men i praktiken ser det sällan ut så. Det drabbar de mest utsatta hårdast vilket i förlängningen innebär att vilken vård du får bestäms av t.ex. kön, ålder, etnicitet och sexualitet.

Hon ser dock att det finns politiska lösningar på dessa problem.

- Vi behöver stärka den offentliga sektorn både för dem som jobbar inom vården och för de som är patienter. Vänsterpartiet har den politiken och därför ställer jag upp som kandidat för Vänsterpartiet.

Inför årets valrörelse motiveras hon av alla engagerade personer runt om i regionen.

- Detta blir min första valrörelse där jag kandiderar så jag är förväntansfull och nyfiken på hur det kommer bli. Det roligaste med en valrörelse är att vi är så många och det är ju även styrkan och tryggheten!

I framtidens region Skåne hoppas hon att det är infört förbättringar för de anställda, inte minst sex timmars arbetsdag och 30 timmars arbetsvecka som heltid. 

För mer information, kontakta:

Paloma Mamani: 070 – 403 10 44

Sara Svensson, gruppledare (V): 070 - 913 44 10

Mikael Persson, politisk sekreterare (V): 070 – 638 06 59