Lommas Patrik Milton listetta på Vänsterpartiets regionlista för sydvästra Skåne

Report this content

Lördagen 10/3 höll Vänsterpartiet sin distriktsårskonferens i Lund. Patrik Milton, medicinteknisk civilingenjör, valdes till en förstaplats på listan till Regionfullmäktige i Skåne.

 

Patrik ser ett fungerande kollektivtrafiksystem som en nyckelfråga för ett hållbart Skåne.

- För att möjliggöra arbetspendling på ett snabbt och effektivt sätt som på allvar är ett alternativ till bilen krävs spårbunden trafik till alla pendlarkommuner. Mina egna personliga idéer och tankar är ett metrosystem likt det i Köpenhamnsområdet. Detta system skulle vara fullt integrerat med den danska sidan och givetvis kopplas på med tunnel vid Malmö och Helsingborg.

Han ser det också som viktigt att återställa den Skånska sjukvården till en sjukvård som finns där för den som är sjuk.

- Nyckeln till detta är att se till att personalen har en dräglig arbetsmiljö och detta görs genom att bli en attraktiv arbetsgivare. Bemanningsfrågan (dagens brist på personal) kan lösas på många sätt. Att höja lönerna är en del men inte allt. Det måste finnas tillräckligt med personal så att kompetensutveckling blir praktiskt möjligt och att samverkansprocess mellan arbetsgivare och fackförbund fungerar.

I valrörelsen ser Patrik fram emot många personliga möten med potentiella väljare som sneglat på Vänsterpartiet men som av någon anledning tvekar.

- Idag har Socialdemokraterna gått fullständigt ideologiskt vilse, att det enda parti som fortfarande står upp för ett jämlikare samhälle är Vänsterpartiet. Att lägga sin röst på Alliansen innebär på sikt att alla löntagare kommer bli provanställda på livstid med Moderaternas arbetsrättspolitik. Detta kommer jag göra klart för alla väljare vi möter.

I framtiden ser Patrik en region där bilköerna på E6 borta utan att vi byggt ut i onödan. Vi har förbättrat pendlingsmöjligheterna med spårbunden kollektivtrafik och de tunga transporterna går med järnväg istället för med lastbilar som det är idag.

För mer information, kontakta:

Patrik Milton: 070 – 639 21 06

Sara Svensson, gruppledare (V): 070 - 913 44 10

Mikael Persson, politisk sekreterare (V): 070 – 638 06 59

Media

Media