Skånes universitets sjukhus (SUS) behöver förstärkas

Report this content

Efter dagens sammanträde i SUS-nämnden där de skenande underskotten diskuterades konstaterar Vänsterpartiet att flera åtgärder behövs. Det är en omöjlighet att effektivt styra två så pass stora sjukhusenheter och få en effektivitet i verksamheten. Skall sjukhusen i Malmö och Lund komma på fötter krävs ökade budgetanslag och en noggrann analys av organisationen. Sjukhus med en effektiv struktur har betydligt mycket färre vårdplatser än SUS idag har och organiserar på två orter.

  • Socialdemokraterna och Miljöpartiet lanserade i veckan att sjukhuschefer ska anställas på många sjukhus i Skåne. Det borde man titta på, när det gäller SUS också, säger Saima Jönsson Fahoum Vänsterpartiets representant i SUS-nämnden.

  • Sammanslagningen av universitetssjukhusen i Malmö och Lund behöver analyseras ordentligt. Det är nödvändigt för att hitta lösningar för framtiden, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

Den prognos som redovisades under mötet visar på ett budgetunderskott på 560 miljoner för helåret. Detta är en summa som oavsett styrmodeller är fullständigt omöjlig att spara bort utan att riskera både personalens hälsa och patientsäkerheten.

  • Att prata om besparingar när det fattas drygt en halv miljard inom verksamheten är bara naivt. Ett antal miljoner går säkert att hitta efter en genomlysning av administrationen men dessa summor täcker långt ifrån behoven. Sjukhusen behöver drastiskt höjda anslag och dessa kan i det korta perspektivet bara finansieras genom en skattehöjning, säger Saima Jönsson Fahoum Vänsterpartiets representant i SUS-nämnden.

Som en av förklaringarna till det stora underskott lyfter nuvarande ledning fram de extra kostnader som uppstått när man fasat ut bemanningsföretagen. Något som gett extrakostnader i form av övertid och extrapass för personalen under sommaren.

  • Det är alldeles rätt att fortsätta arbetet med att få bort bemanningsföretagen från sjukhusen men då krävs det också att man höjer grundbemanningen och parallellt bygger upp en egna bemanningspooler som kan möta behoven vid semestrar och plötsliga ökningar i sjukskrivningen, avslutar Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

För mer information kontakta:

Sara Svensson, gruppledare (V) 0709-13 44 10

Saima Jönsson Fahoum, ersättare SUS (V) 070-222 54 32

Mikael Persson, politisk sekreterare (V) 070-638 06 59

Dokument & länkar