Tomelillas Linda Ekelund listetta på Vänsterpartiets regionlista för sydöstra Skåne

Report this content

Lördagen 10/3 höll Vänsterpartiet sin distriktsårskonferens i Lund. Linda Ekelund, handledare på HVB-hem, valdes till en förstaplats på listan till Regionfullmäktige i Skåne.

I regionfrågorna ser Linda kollektivtrafikens tillgänglighet och kulturfrågor som högprioriterade;

- Kollektivtrafiken är A och O! Det ska löna sig att åka kollektivt. Det ska vara enkelt att åka kollektivt. Framförallt ska det gå att åka kollektivt i hela Skåne, även om det är helg, kväll eller röd dag. En fungerande kollektivtrafik är frihet! Frihet att kunna bo, studera eller arbeta var du vill. Dessutom är tillgänglig kultur - oavsett om du är rik eller fattig, pratar svenska eller inte, bor på landet eller i staden - jätteviktig. Låt kulturen breda ut sig över hela Skåne och spela större roll i samhällsutvecklingen!

Linda har goda förhoppningar inför årets valrörelse. 

- Jag är taggad för valrörelse! Varenda sekund av hårt arbete kommer löna sig. Det är vår tid nu, gemensamma krafter och gemensamma mål på väg mot en bättre värld! 

I ett framtida Region Skåne hoppas hon på flera förändringar som lett till ökad jämlikhet över regionen.

- Om 10 år hoppas jag att man har lika möjligheter till bra sjukvård, bra kollektivtrafik och ett rikt kulturliv - oavsett var i regionen man valt att bo, studera eller arbeta.

Linda Ekelund: 070 – 309 02 03

Sara Svensson, gruppledare (V): 070 - 913 44 10

Mikael Persson, politisk sekreterare (V): 070 – 638 06 59