Vänsterpartiet är positiva till ombordförsäljning men avvisar högre avgifter

På måndagens sammanträde med kollektivtrafiknämnden togs ett beslut som innebär att det framöver kommer att gå att betala bussresor med vanliga bankkort.

Detta är något Vänsterpartiet länge efterlyst och gärna säger ja till.

- Betalning med bankkort gör det betydligt mycket enklare att resa och innebär i synnerhet att de som reser enbart någon gång då och då inte längre behöver hålla reda på ett extra kort. Tröskeln för att resa kollektivt blir lägre vilket gynnar både resenärer och miljö, säger Ruzica Stanojevic Vänsterpartiets representant i Kollektivtrafiknämnden

Vänsterpartiet är dock kritiskt till den extraavgift som föreslås för betalning med bankkort och är även frågande till om det är möjligt.

- Extra avgiften på 10 kr för varje resa innebär att priset för en stadsbussbiljett ökar med en tredjedel vilket kommer att motverka hela förslagets syfte. Det drabbar de som inte har råd med periodkort eller en påfylld JOJO-reskassa och i vissa fall kommer en taxiresa att vara billigare, säger Ruzica Stanojevic Vänsterpartiets representant i Kollektivtrafiknämnden.

Vänsterpartiet menar att förslaget behöver tittas mer på utifrån bl.a. lagen om betaltjänster.

- Redan 2010 kom lagstiftningen som satte stopp för extraavgifter vid kortköp. Nu vill Skånetrafiken införa en stor höjning på just kortbetalningen på bussarna. Om förslaget i nuvarande form antas av regionfullmäktige funderar vi på att få det prövat, säger Sara Svensson gruppledare för Vänsterpartiet.

För mer information kontakta:

Sara Svensson, Gruppledare (V) 0709-13 44 10

Ruzica Stanojevic, ersättare kollektivtrafiknämnden (V) 070-826 44 40

Mikael Persson, Politisk sekreterare (V) 070-638 06 59

Media

Media