Vänsterpartiet Kristianstads kandidater till höstens val

Report this content

Efter beslut på årsmöte samt Skånedistriktets årskonferens är det nu klart vilka personer som kommer att representera Vänsterpartiet Kristianstad i höstens val.

Nytt första namn till kommunfullmäktige är Mikael Persson, boende på Österäng och som idag representerar partiet i regionfullmäktige. Mikael ser den kommunala välfärden som den viktigaste frågan i höstens val.

- En fungerande välfärd är en förutsättning för många människors frihet. Vi måste kunna lita på att barnen får en likvärdig skola, att äldreomsorgen ger möjlighet till ett rikt och aktivt liv samt att socialtjänsten finns där för de som behöver den. Detta samtidigt som alla dessa också behöver vara goda arbetsplatser där människor kan växa istället för att brännas ut.

Karin Feldt är Vänsterpartiets första namn till riksdagen från valkretsen Skåne norra och östra samt nyvald ordförande för V-Kristianstad

- Jag vill med mitt engagemang lyfta frågor som har med de olika förutsättningarna som finns i livet, om det levs i ett miljonprogramsområde, en villaförort, en innerstad eller på en gård på landet. Vi har ett Sverige som dras isär politiskt, socialt och ekonomiskt.

Paloma Mamani, sjuksköterska i Kristianstad, valdes till en förstaplats på listan till Regionfullmäktige i Skåne. I regionfrågorna ser Paloma sjukvården som högprioriterad;

- Alla människor har rätt till en god vård på lika villkor, det är en mänsklig rättighet - en rättighetsfråga likväl som en jämlikhetsfråga. De ramverk och lagar som idag finns för vården ska säkerställa god vård, lika vård och delaktighet för alla men i praktiken ser det sällan ut så. Det drabbar de mest utsatta hårdast vilket i förlängningen innebär att vilken vård du får bestäms av t.ex. kön, ålder, etnicitet och sexualitet.

På de tio översta platserna till kommunfullmäktige står:

  1. Mikael Persson, politisk sekreterare
  2. Sarah Levin, psykolog
  3. Jan Nordström, pensionerad ombudsman GS
  4. Ingrid Bromander, bonde
  5. Christer Johansson, fältassistent
  6. Karin Feldt, lärare
  7. Kenneth Persson, fabriksarbetare
  8. Paloma Mamani, sjuksköterska
  9. Björn Brynolfsson, fritidspedagog
  10. Britt-Marie Pettersson

För mer information, kontakta:

Mikael Persson: 070 – 638 06 59, mikael.persson@vansterpartiet.se

Paloma Mamani: 070 – 403 10 44

Karin Feldt: 073-063 26 57, karin.feldt@vansterpartiet.se

Dokument & länkar