Sverige tillämpar en rasistisk flyktingpolitik mot hbtq-flyktingar

Report this content

De flesta av oss vill leva i ett samhälle som respekterar mänskliga rättigheter. Samtidigt skickar vi tillbaka hbtq-personer på flykt till de förtryckande länder som de lyckats lämna. Sverige driver en rasistisk flyktingpolitik som slår hårt mot de mest utsatta.

- Jag har tryggheten att komma från ett land där jag inte förföljs på grund av vem jag älskar. Så är det inte för alla. Vi måste förbättra för hbtq-flyktingar, dom drabbas extra hårt av den osolidariska flyktingpolitiken, säger Malin Björk, talesperson i hbtq-frågor för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet har tagit strid för asylrätten, som urholkats de senaste åren. Till exempel när riksdagen röstade för att förlänga inskränkningarna i Sveriges asyllagstiftning. Inskränkningar som till en början drevs igenom av en S- och MP-ledd regering, då under benämningen ”den tillfälliga flyktinglagen”. Även den partipolitiskt obundna organisationen RFSL har tagit ställning mot den svenska repressiva flyktinglagen.

När både EU och Sverige stänger sina gränser drabbar det redan utsatta människor extra hårt. Asylprövningen är rättsosäker i de flesta EU-länder eftersom hbtq-kompetens saknas bland beslutsfattarna.  

- När handläggare får krav på sig att neka fler människor asyl blir det svårare för hbtq-personer att bevisa att de faktiskt är förföljda för att de är hbtq-personer, eller att de är hbtq-personer överhuvudtaget. Bevisbördan läggs på den asylsökande och trovärdighetsbedömningarna är ofta helt felaktiga och orimliga, säger Malin Björk.

Den alltmer repressiva flyktingpolitiken i Sverige och EU är ett av de mest konkreta uttrycken för att rasistiska och nationalistiska krafter flyttat fram sina positioner. I ett sådant samhällsklimat är det många som drabbas, framförallt rasifierade och hbtq-personer. 

- Vårt motstånd tar avstamp i vår kamp för jämlikhet, i vår antirasistiska kamp, i vår feministiska kamp – och i vår hbtq-kamp. Det är detta som gör oss till den mest hoppingivande och radikala kraften i Pride-tågen runtom i Sverige, säger Malin Björk.

Vi kräver att Migrationsverket ska inrätta särskilda boenden för asylsökande hbtq-personer och att Migrationsverket ska kunna erbjuda tolkar med hbtq-kompetens. Migrationsverket måste även vidta kompetenshöjande åtgärder i hbtq-frågor för att skapa en mer enhetlig rättstillämpning där hbtq-flyktingars trovärdighet inte ifrågasätts systematiskt och bedöms felaktigt. 

Malin Björk
EU-parlamentariker, Vänsterpartiets talesperson i hbtq-frågor samt vice ordförande för EU-parlamentets tvärpolitiska hbtq-grupp.

Vänsterpartiets krav:

1. Migrationsverket ska kunna erbjuda särskilda asylboenden för hbtq-personer.

2. Migrationsverket ska kunna erbjuda tolkar med hbtq-kompetens.

3. Skapa en mer enhetlig rättstillämpning hos Migrationsverket och vidta kompetenshöjande åtgärder i hbtq-frågor. 

Kontakt: Vice distriktsordförande Jesper Wiklund 0708-257692

Vänsterpartiet Storstockholm

Box 12 669, 112 93 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 84
org.nr:802004-5350
Tel: 08-654 13 10
E-post: storstockholm@vansterpartiet
Web: storstockholm.vansterpartiet.se

Taggar:

Media

Media