Bråttom att införa bankdelningslag

Vänsterpartiet anser att Sverige måste förbereda sig för att snabbt införa en bankdelningslag. Ett stort antal banker i Europa har för låg kapitaltäckning på grund av för stort risktagande. 

Bankernas oansvariga utlåning har lett till att många länder nu har allvarliga problem, vilket också sannolikt kommer att drabba Sverige. Ingen vet vem som lånat ut vad och till vem, återigen uppstår frågan om vem som sitter med Svarte Petter.

– Bankerna är sammanflätade med varandra och därför kommer det få stora konsekvenser i många länder när de nu inte klarar av att hantera sin situation. Skattebetalarna ska inte behöva gå in med pengar och täcka bankernas förluster. Inte en enda skattekrona ska användas om det inte samtidigt innebär att ägandet överförs, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

Det är bråttom att få bankdelningslagen på plats för att lindra krisens effekter.

– Bankerna får ta ansvar för det de varit med och orsakat. Skattebetalarna ska inte behöva garantera något annat än möjligen insättningsgarantin och därför måste bankerna delas. Stabilitetsfonden måste också kraftigt förstärkas, säger Ulla Andersson. 

För ytterligare information:
Ulla Andersson (V), ekonomisk-politisk talesperson, 070 – 237 99 91
Vänsterpartiets presstjänst, 070 – 620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera