En seger för naturen i Ojnare på Gotland

Högsta domstolen undanröjde idag tillståndet att bedriva kalkstenstäkt i Bunge på norra Gotland. Nordkalks tillstånd ska prövas på nytt av mark och miljödomstolen.

-          Det är fantastiskt glädjande att hotet mot den unika naturen tillfälligt är stoppat. Det är även positivt att man gör en sammanhållen prövning för att se vilka effekter en täktverksamhet får på de Natura 2000- områdena som ligger vid det aktuella området, säger Jens Holm (v) miljöpolitisk talesperson.

-          Området borde göras till en nationalpark, i enlighet med Natuvårdsverkets förslag. Här finns så pass unika växt- och djurarter som måste skyddas, liksom det rena vattnet i Bästeträsk.

-          Hela hanteringen kring Nordkalks ansökan visar att vi i Vänsterpartiet hade rätt när vi som enda parti motsatte oss borttagandet av den s k stoppregeln från Miljöbalken. Nu är det hög tid att återinföra den, säger Jens Holm.

Jag vill tacka Fältbiologerna, Greenpeace och alla gotlänningar som kämpat för Ojnareskogens bevarande. Utan alla dem hade vi idag haft170 hektarkalhygge och nedsmutsat vatten istället för den fantastiska Ojnareskogen som nu får stå kvar, säger Jens Holm som nyligen besökte Ojnareskogen.  Läs gärna om Jens besök på http://jensholm.se/2013/06/14/ojnareskogen/

För mer information
Jens Holm, riksdagsledamot Vänsterpartiet: 0708-250 889
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64