EU:s militarisering hotar Milleniemålen

En bra och viktig rapport om Milleniemålen antogs av Europaparlamentet på torsdagen den 13/6 men den riskerar att förbli en papperstiger eftersom budgeten för samma frågor skärs ner. Mikael Gustafsson, Europaparlamentariker (V), har redan tidigare reagerat på att budgeten för utvecklingsprojekt minskar i EU men att budgeten för militära projekt ökar.

- Om vi nu ska ha en budget för EU, då bör pengar gå till arbete som främjar människors liv, inte till jordbruksstöd, militarisering och överstatliga projekt, säger Mikael Gustafsson.

Rapporten talar om vikten av det fortsatta arbetet med FN:s milleniemål efter 2015. Ambitionerna är höga och Vänsterpartiet har varit mycket aktiva i att få in viktiga aspekter kring kvinnors mänskliga rättigheter, men liksom i Sverige saknar den politiska majoriteten vilja att faktiskt arbeta för frågorna.

- EU talar med kluven tunga. Militarisering och kontroll sätts framför utveckling och människovärde. Då spelar inga fina ord i världen någon roll. Utan satsningar kan målen aldrig förverkligas, säger Mikael Gustaffson.

En av de organisationer som i kommande flerårsbudgeten får minskat stöd av EU är FN-organet UNDP som jobbar just med milleniemålen medan miltariseringsprojekt som Frontex, EU:s gränskontroll och EEAS, EU:s gemensamma utrikestjänst, fortsatt ges kraftigt ökade anslag.

För mer information och kommentarer: Mikael Gustafsson: 0705 867 651 mikael.gustafsson@europarl.europa.eu

Amanda Åhall, Pressekreterare för Mikael Gustafsson: +32 484 974 869 amanda.ahall@europarl.europa.eu

Dokument & länkar