Färre nämndemän risk för kvinnliga brottsoffer

Nämndemannauppdraget, som överlämnas till Beatrice Ask idag, riskerar att äventyra rättssäkerheten, särskilt för kvinnliga brottsoffer.

Det anser Lena Olsson, vänsterpartiets ledamot i justitieutskottet, som är starkt kritisk till förslaget.

- När nämndemännen blir färre i tingsrätterna riskerar det att slå just mot de grupper som regeringen utger sig för att värna.

Idag överlämnar ensamutredaren Inger Söderholm betänkandet Nämndemannauppdraget - breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) till justitieminister Beatrice Ask.

Vänsterpartiet är väldigt kritiskt mot de tyngre förslagen i utredningen. Särskilt allvarligt är det att förslaget riskerar att slå mot kvinnliga brottsoffer i mål som gäller våld mot kvinnor och som ofta förekommer i de rättsliga underrätterna.  
- Att påstå att man skall lägga den stora tonvikten på underrätterna rimmar illa med att göra de största neddragningarna just på tingsrätterna, säger Lena Olsson.

Hon har under utredningens gång blivit uppringd av kvinnor som tagit sig ur våldsamma relationer med män.

- Nu är de djupt oroliga över tendensen till expertdomstolar. De är bland annat rädda för att deras möjligheter att få kontaktförbud nu kommer att försvagas.

Lena Olsson som suttit i den politiska referensgruppen tycker också att utredningen egentligen bestämt sig på förhand.
- Det sägs i förslaget att de politiska synpunkterna varit värdefulla, men i verkligheten har den juridiska expertgruppen dominerat totalt.

- Mindre medverkan av nämndemän kan i förlängningen äventyra allmänhetens förtroende för rättsväsendet.

För mer information kontakta:
Lena Olsson, ledamot i justitieutskottet (V): 070-376 04 09
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64