Flera brister i förslag till ny djurskyddslag

Förslaget till ny djurskyddslag som idag överlämnades till regeringen borde ha innehållit fler och tydligare åtgärder.

– Jag är besviken över att utredningen inte föreslår ett omedelbart förbud av obedövad kastrering som riksdagen redan har beslutat om. Det är positivt att djur i framtiden inte ska kunna vara uppbundna, men det sägs inget om när detta ska träda ikraft, säger Jens Holm, riksdagsledamot och djurpolitiskt ansvarig i Vänsterpartiet.

Utredningen borde ha förtydligat att djurskyddslagen också ska omfatta pälsdjurens rätt till naturligt beteende.  

– Med ett förtydligande om minkarnas rätt till att exempelvis röra sig obehindrat, klättra och simma, skulle vi kunna få ett stopp mot dagens oetiska pälsindustri.

Vänsterpartiet är också kritiskt till den nya definitionen av djurförsök som riskerar att leda till att tiotusentals djur som idag omfattas av etisk prövning inte kommer att göra det i framtiden.

­­– Det är tyvärr ett steg bakåt och en onödig EU-anpassning, säger Jens Holm.

Till de positiva nyheterna i lagförslaget hör att sexuella övergrepp på djur nu förbjuds. Vänsterpartiet välkomnar också nu möjligheten att djurförsök ska kunna överprövas. Det är också bra att portalparagrafen om naturligt beteende finns kvar i djurskyddslagen.

Men med förslaget läggs extremt mycket arbete på Jordbruksverket att förtydliga kraven i form av föreskrifter.

– Jag kan bara konstatera att det hade varit väldigt bra om vi hade haft en djurskyddsmyndighet på plats för detta. Vilket gigantiskt misstag det var när de borgerliga partierna 2007 lade ned den svenska djurskyddsmyndigheten. Nu förväntar jag mig att regeringen åtminstone anslår mer pengar till jordbruksverkets djurarbete, säger Jens Holm.

Läs mer på Jens Holms blogg http://jensholm.se/2011/11/28/mycket-saknas-i-nya-djurskyddslagen/

För mer information:
Jens Holm, Mobil: 0708-25 08 89
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64