Gratis cellprovtagning för alla kvinnor

Idag klubbar riksdagen det livsviktiga beslutet om gratis cellprovtagning i alla landsting.
Jag vågar påstå att det är en av de mest värdefulla julklappar som svenska kvinnor får i år, säger Karin Rågsjö, Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson. Det här provet räddar liv och vi ser hur de som uteblivit från provtagningen tidigare är de som inte haft råd. Nu behöver inga kvinnor välja bort provet av ekonomiska skäl.

Cancer i livmoderhalsen orsakas av cellförändringar i livmodertappen, som i sin tur oftast beror på det sexuellt överförbara HPV-viruset. Det enda sättet att upptäcka cellförändringarna är genom ett enkelt cellprov, som utförs hos barnmorska.  
Idag uteblir var femte kvinna - 200 000 – från sin bokade tid.  Av de 400-500 kvinnor i Sverige som drabbas årligen dör runt 150. I stort sett hela dödligheten finns i den grupp kvinnor som inte kommer och tar sitt cellprov.

Satsningen på gratis cellprovtagning, som Vänsterpartiet ligger bakom, innebär 141 miljoner kronor per år med start 2018.  

-  Det känns extra bra efter en höst med #metoo att Vänsterpartiet har drivit igenom den här reformen, säger Karin Rågsjö. 
-  Det är dags att ta kvinnor och kvinnors hälsa på allvar. 


För mer information:

Karin Rågsjö
Vårdpolitisk talesperson (V)
070- 216 07 61

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera