Höjt studiemedel med 300 kr

I dag tas ett viktigt beslut i riksdagen. Från och med höstterminen 2018 kommer bidragsdelen av studiemedlet att höjas med 300 kronor i månaden. Det är ett krav från Vänsterpartiet under höstens budgetförhandlingar med regeringen, som nu blir verklighet.

Höjningen innebär flera tusenlappar mer om året för de som studerar heltid, vilket berör mer än 500 000 studerande.

- Att studera och ta lån är ett stort beslut och det spelar roll hur studiemedlet ser ut. När studiemedlet har hög andel lån, ger det hög skuldsättning. Det riskerar göra att personer från studieovana familjer drar sig för att plugga vidare. Som studentorganisationerna har påpekat så går studenter back varje månad om de skulle ha grundläggande omkostnader. Därför har vi krävt att bidragsdelen i studiemedlet höjs. Det kommer att underlätta vardagen för de som studerar och bidra till att vi får studenter från olika bakgrunder. Det tjänar hela samhället på, säger Ali Esbati, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

För mer information:
Ali Esbati, riksdagsledamot för Vänsterpartiet: 073-370 64 26
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64 (ej sms)

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera