Istället för sänkt krogmoms - 25 000 jobb i framtidsyrken

Vänsterpartiet lanserar i dag ett alternativ till regeringens sänkning av krogmomsen: ett program för generationsväxling i arbetslivet. Satsningen motsvarar regeringens 5,4 miljarder per år på sänkt krogmoms, och ger 25 000 nya jobb per år. Satsningen omfattar traineeplatser i stat och kommuner, utbildningsvikariat i äldreomsorgen och en satsning på lärlingsanställningar i bristyrken.

- Det handlar om att bereda väg in i arbetslivet för unga, innan det stora pensionsavgångarna kommer igång på allvar. Fler unga får riktiga jobb, samtidigt som erfarenhet och kunskap hos de äldre tas tillvara, säger Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Att istället sänka skatten för krogägare ger inga som helst garantier för fler jobb. Tvärtom visar en färsk utvärdering av ett liknande försök i Finland att det inte ledde till några nya jobb.

– Det är helt bakvänt att försöka rädda krogbranschen från konjunkturnedgången genom skattesänkningar. En ansvarsfull regering borde istället göra direkta satsningar på nya jobb, så att fler får en lön att leva på. Då kommer också krogarna få fler betalande gäster, avslutar Josefin Brink.

 

 

Taggar:

Dokument & länkar