Jens Holm: Hur blir det med EU:s svaveldirektiv och klimatmål?

Torsdagen den 27 oktober deltar Jens Holm, miljöpolitisk talesperson V, i två interpellationsdebatter i riksdagen med miljöminister Lena Ek.

Den första debatten handlar om EU:s svaveldirektiv.

- EU är i färd med att revidera EU:s svaveldirektiv. För Sveriges del väntas det skärpta miljöregler för sjöfarten. Miljöminister Andreas Carlgren har varit av uppfattningen att rederinäringen och sjöfarten måste anpassa sig och använda renare bränsle.

Däremot förefaller infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) och handelsminister Ewa Björling (M) ha en annan åsikt. ”Sverige kan inte acceptera EU:s svaveldirektiv” skriver de i SvD 110914.

- Det finns uppenbarligen en djup spricka i regeringen. Detta är en ytterst viktig fråga för miljön och medborgarna måste få tydliga besked, säger Jens Holm.

Den andra debatten tar upp klimattoppmötet i Durban.

- Sverige och EU skulle kunna spela rollen som den part som gick före och visade på en ansvarsfull hållning i klimatpolitiken. EU:s målsättning är att minska utsläppen med 20 procent till 2020. Detta kan höjas till 30 procent om andra länder höjer sina åtaganden..

Vänsterpartiets hållning är att EU ska minska utsläppen med minst 40 procent till 2020, men en upptrappning till 30 procent skulle vara en god start. Med ett högre klimatmål följer investeringar i exempelvis förnybar energi, innovationer och hållbara transportsystem. Med ökade investeringar i detta skapas också många nya gröna jobb.

Om EU inte skärper sitt klimatmål riskerar klimatarbetet att stanna upp rejält i Europa.

- Kommer Lena Ek att driva detta krav som ny miljöminister? frågar Jens Holm.

 

Mer information:

Jens Holm, 070-25 08 89

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64