Jens Holm ger ut klimatbok för vänstern

Klimatkrisen går att lösa - när vi förstår hur nära den hänger ihop med en orättvis värld och arbetar beslutsamt för att förändra klimatkrisen och den gapande ojämlikheten samtidigt. Det är huvudbudskapet när Jens Holm gör en Naomi Klein och kommer ut med en egen bok, ” Om inte vi, vem?” , om klimatkrisen och kapitalismen.
-  Det finns ett tydligt samband mellan rikedom och utsläpp: mer pengar, högre utsläpp. Både grunden för problemet och lösningarna finns här, i den rika delen av världen. Det innebär också att de flesta av lösningarna på klimatförändringen hänger nära samman med en allmän politik för ökad rättvisa, säger Jens Holm.

Jens Holm är Vänsterpartiets miljö- och klimatpolitiska talesperson, ordinarie ledamot av miljö- och jordbruksutskottet och EU-nämnden samt ersättare i justitieutskottet. Han har också suttit i den parlamentariskt tillsatta Miljömålsberedningen och varit med och arbetat fram Vänsterpartiets ekologisk-ekonomiska omställningsprogram.
-   Ända sedan jag blev politiker på heltid har jag saknat en bok som på svenska ramar in klimatfrågan från vänster och som är så pass konkret att den kan användas i det dagliga politiska arbetet. Nu har jag skrivit den, och jag hoppas att den kan bli till glädje för både politiker och många andra.
-   Det är märkligt att vänstern hittills så lite pekat på de tydliga sambanden mellan hållbarhet å ena sidan och en rättvisare värld å den andra. Jag vill sätta fart på den här nödvändiga politiska förändringen. Det är dags att vänstern blir klarvaken när det gäller klimatfrågan, vår tids ödesfråga.

”Om inte vi, vem?” ges ut av Sjösala förlag


För mer information:

Jens Holm
070-825 08 89

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera