Leif Lindström ställer inte upp för omval i Borlänge

Leif Lindström, Vänsterpartiets kommunalråd i Borlänge, ger nu beskedet att han inte kommer att kandidera till några tyngre poster i kommunen inför höstens val. 

– Jag tycker att det är dags att lämna över till nya krafter och vill själv hitta andra vägar för mitt engagemang än att vara kommunalråd, säger Leif Lindström. Det viktiga nu är att lägga all kraft på den kommande valrörelsen och att arbeta för ett samhälle för alla.

En längre konflikt inom Vänsterpartiet i Dalarna kulminerade före jul med att en begäran om att Leif Lindström skulle uteslutas ur partiet lämnades in till partiet. En dialog har sedan dess förts kring hur konflikterna ska kunna lösas och om Leif Lindströms roll i partiet.

–  Diskussionsklimatet har länge varit ett problem i distriktet och det gäller inte bara Leif Lindström. Vi är angelägna om att nu skapa ett bättre samarbetsklimat inom distriktet och att samla alla krafter som vill göra Sverige jämlikare och rättvisare igen, säger Hanna Gedin, biträdande partisekreterare i Vänsterpartiet. Vi har därför uppmanat Leif Lindström att ta ansvar för den här situationen och ge valberedningen möjlighet att hitta nya namn som vill leda Vänsterpartiets arbete i Borlänge kommun. 

Biträdande partisekreterare Hanna Gedin kommer nu ha en fortsatt dialog med distriktsledningen i Dalarna och partiföreningen i Borlänge om hur partiet på bästa sätt kan arbeta vidare.

 

För mer information: 
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera