Lena Olsson: Polisen måste fungera i hela landet

 

En ny modell för fördelning av resurser missgynnar polisdistrikt på landsbygden. Detta drabbar t ex polismyndigheten i Dalarna som nu ska spara 30 miljoner kronor. Det motsvarar 15 stycken polistjänster.

Med anledning av detta ställer Lena Olsson, riksdagsledamot (V), justitieutskottet, en fråga till justitieminister Beatrice Ask.

- Justitieministern och regeringen har ett ansvar för att se till att polisverksamheten fungerar bra i hela landet, även på landsbygden. Det är orimligt att polisdistrikt som Dalarna och Blekinge ska förlora så här mycket, säger Lena Olsson.

Den nya fördelningsmodellen tar ingen hänsyn till besöksnäringens omfattning, vilket är ett stort problem. Dalarna är bland de län som har en stor turism- och besöksnäring

– En levande landsbygd kräver tillgång till god samhällsservice. Att skära ned på polisen är ett steg i helt fel riktning, avslutar Lena Olsson.

 

Frågan bifogas:

 

 

För mer information kontakta:

Lena Olsson, riksdagsledamot (V), justitieutskottet, 070-376 04 09

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

 

 

Taggar:

Dokument & länkar