Mikael Gustafsson möter kurdiska kvinnor i Turkiet

I samband med ett besök i Turkiet kommer Mikael Gustafsson, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet att besöka flera kurdiska människorättsaktivister och politiker som arbetar för fred och demokrati. På fredagen kommer Mikael också att delta i en manifestation för kurders rättigheter och frihet.

Denna vecka går i kurdernas tecken för Mikael Gustafsson. På onsdagen besökte Leyla Zana Europaparlamentet efter en inbjudan från utskottet för Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, där Mikael är ordförande. Efter mötet reste Mikael till Turkiet och idag till de kurdiska delarna av landet dit han är inbjuden av kurdiska BDP som har tusentals medlemmar vilka förföljs eller sitter i fängelse.

– Jag är djupt oroad över Kurdernas situation i Turkiet, säger Mikael Gustafsson. Man hindrar fortfarande demokratiskt valda partier att verka politiskt. Så gott som varje dag arresteras kurder som kämpar för sina grundläggande mänskliga rättigheter på godtyckliga grunder och även barn sätts i fängelse. Man använder sig av termen terrorister för att försvara sitt agerande. Som medmänniska och som politiker är det mitt ansvar att reagera mot detta.

Förhoppningen var att Mikael skulle besöka ett fängelse under besöket för att träffa politiska fångar, något man måste ansöka om tillstånd för. Tyvärr har han fått avslag på detta från de turkiska myndigheterna.

– Turkiet pekar gärna på sitt förbättrade lagstiftningsarbete med kvinnors rättigheter och demokrati, men så länge man inte i praktiken lever upp till grundläggande demokratiska principer och öppenhet måste EU och Sverige sätta större press på Turkiet. Detta ansvar ligger tungt på vår svenska regering som dock inte verkar vilja ta kurdernas situation på allvar utan okritiskt låter Turkiets president tala i riksdagen i september, säger Mikael.

På torsdagen var Mikael Gustafsson inbjuden att tala och diskutera i det Turkiska parlamentet, ett möte som skedde i samverkan med FN:s UN-Women. Han var där inbjuden för att prata om jämställdhet och framförallt hur man lägger ett jämställdhetsperspektiv på alla politiska områden.

För mer information kontakta

Mikael Gustafsson: mikael.gustafsson@europarl.europa.eu ; +46 705 86 76 51
Yekbun Alp: +46 709 11 17 51

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera