SÄPO utesluter övervakning av Vänsterpartiet

Vänsterpartiets partisekreterare har suttit i möte med SÄPO under förmiddagen, och fått besked om att det inte pågår någon som helst övervakning av vare sig Vänsterpartiet eller enskilda företrädare för Vänsterpartiet.
-
 De gör ingen politisk skillnad mellan Vänsterpartiet och andra demokratiska partier, det är det besked vi har fått, säger Aron Etzler, partisekreterare (V)

Efter uppgifterna i Aftonbladet om att företrädare för Vänsterpartiet utsatts för övervakning av en uppgiftslämnare som rapporterat till SÄPO, begärde Aron Etzler ett möte med SÄPO, för att reda ut vad som egentligen skett.

- Enligt SÄPO är det uteslutet att de skulle övervaka Vänsterpartiet. Deras uppgift är enligt dem själva att bekämpa brott, inte att åsiktsövervaka politiska partier eller företrädare för partier, säger Aron Etzler.

- Efter de sista dagarnas skriverier var det ett viktigt klargörande, och vi har ingen anledning att misstro det.

För mer information
Aron Etzler, partisekreterare (v)

070-453 37 93