Satsa mot sexuella trakasserier i skola och fritidsgårdar

Report this content

Inför de kommande budgetförhandlingarna föreslår Vänsterpartiet en särskild satsning mot sexuella trakasserier och övergrepp i skolan och på fritidsgårdar.

 

– Alla barn ska vara trygga i skolan. Men uppropen #Tystiklassen och #Räckupphanden visade de stora problem som finns med sexuella trakasserier och övergrepp. För många tjejer har det blivit en del av vardagen. Därför vill vi satsa på en bättre sex- och samlevnadsundervisning. Metoo måste leda till politisk handling, säger Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet vill se en stor satsning på kompetensutveckling för bättre sex- och samlevnadsundervisning i den svenska skolan. Detta behövs särskilt för att införandet av samtyckeslagstiftning ska få önskad effekt och genomslag. Även fritidspedagoger bör ges möjlighet till kompetensutveckling. Förslaget är på 100 miljoner kronor 2018 i vårändringsbudgeten och därefter 200 miljoner kronor 2019 och framåt.

En färsk rapport från Skolinspektionen visar att det finns stora brister i sex- och samlevnadsundervisningen. Undervisningen är sällan kopplad till skolans värdegrundsarbete där frågor om normer, könsroller, sexualitet och identitet ska ingå. Tre av fyra rektorer följer inte upp lärarnas kompetens för att undervisa om sex- och samlevnad och en övervägande majoritet av lärarna inte får kompetensutveckling på området. 

Vänsterpartiet föreslår även en satsning på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att ta fram ett kompetenslyft riktad mot fritidsledare och annan personal på Sveriges fritidsgårdar. Materialet ska syfta till att förebygga och motverka sexuella trakasserier. Här föreslås en satsning på 10 miljoner kronor för 2018.

För mer information:
Jessica Nordh, pressekreterare till Jonas Sjöstedt, 073-076 22 90
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64 (ej sms)