Satsa på sjukvården redan i sommar

Report this content

Vänsterpartiet vill satsa 400 miljoner kronor på bättre tillgänglighet i sjukvården. Partiet driver kravet i förhandlingarna med regeringen om vårändringsbudgeten för att satsningen ska kunna komma vården till godo redan till sommaren.

– Vården ska finnas där när vi behöver den. Men idag finns det stora grupper som inte har samma tillgång till vården som andra. Därför vill vi se mobila team som når unga där det inte finns ungdomsmottagningar och andra team som når äldre i hemmet, säger Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet.

– Behoven ser olika ut i olika landsting, på vissa håll är det flexiblare öppettider på vårdcentralen som behövs. Om vi ser till att primärvården blir lättare att nå så avlastar vi samtidigt akutsjukvården för kortare väntetider där. Att alla får den vård de behöver är en jämlikhetsfråga, säger Jonas Sjöstedt.

Tre områden som Vänsterpartiet ser att en sommarsatsning på tillgänglighet exempelvis kan gå till är:

Mobila team för ungdomar och unga vuxna
På somrarna stänger många ungdomsmottagningar ner trots att behovet kvarstår eller till och med ökar under sommartid. Vi vill se mobila team som täcker upp där ungdomsmottagningarna inte är tillgängliga på sommaren. De ska ha fokus på psykisk ohälsa men även kunna ge preventivmedelsrådgivning.

Mobila team för äldre
Vi vill även satsa på mobila team som gör hembesök hos äldre, med tvärsektoriell geriatrisk vård. Det finns goda erfarenheter från flera landsting av mobila team för äldre. Patienterna bli nöjdare och tryggare samtidigt som det avlastar akutmottagningarna och sparar pengar.

Bättre öppettider i primärvården
Ett tredje sätt att öka tillgängligheten i vården är flexiblare öppettider på vårdcentraler. Alla människor kan inte söka sig till sina vårdcentraler under kontorstid. Satsningen ger möjlighet för landstingen att välja ut ett antal vårdcentraler som kan arbeta mer flexibelt, med till exempel öppet till kl. 22 en eller ett par dagar i veckan.

För mer information:
Örjan Rodhe, politisk sekreterare till Jonas Sjöstedt, 073-781 09 57
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64 (ej sms)