V pressar Hatt om säkerheten i svenska kärnkraftverk

Strålsäkerhetsmyndigheten har presenterat sin första bedömning av läget efter de stresstester som nyligen genomförts i svenska kärnkraftverk. Rapporten visar att det finns allvarliga brister. Bland annat finns det inte beredskap för ett scenario där flera reaktorer slås ut samtidigt.

Strålsäkerhetsmyndigheten har presenterat sin första bedömning av läget efter de stresstester som nyligen genomförts i svenska kärnkraftverk. Rapporten visar att det finns allvarliga brister. Bland annat finns det inte beredskap för ett scenario där flera reaktorer slås ut samtidigt.

Jens Holm, riksdagsledamot (V), har lämnat in en interpellation till energiminister Anna-Karin Hatt (C) för att få besked om hur regeringen tänker agera.

- Strålsäkerhetsmyndighetens besked gör mig mycket orolig. Det visar att säkerheten i svenska kärnkraftverk inte alls är så god som förespråkarna hävdar. Jag vill därför veta vad den borgerliga regeringen tänker göra för att lösa problemet, säger Jens Holm.

Under hösten har över hälften av de svenska reaktorerna stått stilla, bland annat på grund av problem med säkerheten.

- Myndighetens besked är särskilt oroväckande i dessa tider då flertalet reaktorer tagits ur drift efter brister. Det visar med all tydlighet att kärnkraft inte är en säker och ofarlig energikälla.

- Därför vill jag också veta om den nytillträdda energiministern är beredd att ompröva det beslut som gör det möjligt att bygga nya reaktorer i Sverige, avslutar Jens Holm.

 

Mer information: Jens Holm, 0708-25 08 89

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64