Välkommen omprövning av överskottsmålet

Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson öppnar idag upp för att se över överskottsmålet för de offentliga finanserna. Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson välkomnar beslutet.

- Överskottsmålets syfte att pressa ner statsskulden är uppnått, det är bra. Det är hög tid att nu ta tag i massarbetslösheten. Sedan 1990 har Sverige haft en genomsnittlig arbetslöshet på 7,6 procent. Det är ohållbart. Därför måste vi lämna den ständigt åtstramande politiken och göra omfattande och helt nödvändiga samhällsinvesteringar för att sätta folk i arbete. Det stärker svensk ekonomis konkurrenskraft långsiktigt.

Det blir allt fler ekonomer som nu sluter upp bakom Vänsterpartiets krav på att ändra överskottsmålet till ett mål om att ha ett balanskrav över en konjunkturcykel istället. Socialdemokraternas öppning idag ger nya möjligheter för samtal kring den ekonomiska politiken.

För ytterligare information:
Ulla Andersson (V), ekonomisk-politisk talesperson, 070 – 237 99 91
Vänsterpartiets presstjänst, 070 – 620 00 64