Vänsterpartiet kräver svar av regeringen om åtgärder mot mäns våld mot kvinnor

Med anledning av studien som visar att en tredjedel av personalen på akutmottagningen vid Södersjukhuset i Stockholm, Nordens största akutmottagning, anser att det är kvinnans fel om hon blir misshandlad lämnar Vänsterpartiets riksdagsledamot Eva Olofsson idag över en skriftlig fråga till statsrådet Nyamko Sabuni.

- Alla professionella som arbetar med människor, det gäller både sjukvården och rättsväsendet som andra myndigheter, måste ha kunskap om maktstrukturerna som ligger bakom sexualbrott och mäns våld mot kvinnor, säger Eva Olofsson, Vänsterpartiets riksdagsledamot i socialutskottet.

- Det måste finnas kunskap om hur utsatta kvinnor och barn bör bemötas. Därför är det alarmerande att kunskaperna om mäns strukturella våld mot kvinnor fortfarande är så bristfälliga som den aktuella studien visar.

- Vänsterpartiet menar att utbildning om sexualiserat våld och mäns våld mot kvinnor ska vara ett obligatoriskt inslag på grundnivå i dessa yrkesutbildningar. Därför vill jag veta vilka åtgärder Nyamko Sabuni tänker vidta för att högskolornas grundutbildning ska ge nödvändig kunskap om mäns våld mot kvinnor, avslutar Eva Olofsson.

För ytterligare information:
Eva Olofsson (V): 070-317 10 27
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64