Vänsterpartiet tar utskottsinitiativ i frågan om tvångsterilisering

Vänsterpartiet kommer att ta ett utskottsinitiativ för att få bort kravet på sterilisering av de personer som genomgår könskorrigerande behandling.

- Vi skall inte tvångssterilisera människor i Sverige. Frågan är redan utredd och krav på ytterligare utredningar är bara ett sätt för KD att gömma undan frågan, säger Eva Olofsson Vänsterpartiets ledamot i socialutskottet.

Vänsterpartiet har i flera år drivit frågan om avskaffande av tvångssterilisering.

- När det nu finns en majoritet i riksdagen för att ta bort denna skamfläck i vår lagstiftning ska frågan inte dras i långbänk. Därför kommer jag att på socialutskottets första möte föreslå att utskottet aktivt ställer sig bakom och driver på för en lagändring genom ett utskottsinitiativ, säger Eva Olofsson.

För ytterligare information:
Eva Olofsson: 070-317 10 27
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64