Vänsterpartiet vill se ny krispolitik

Idag skriver Jonas Sjöstedt, partiledare (v) och Ulla Andersson, vice partiledare (v) på DN Debatt om hur Sverige behöver rusta sig för den europeiska bankkrisen. De svenska storbankernas stora omsättning och den höga privata skuldsättningen gör Sverige känsligt för den växande krisen.

De föreslår blocköverskridande samtal om ett antal punkter:

1. Minskade privata skuldnivåer med en amorteringsplikt på banklån.

2. En bankdelningslag som separerar bankverksamhet från finansiell handel. En sådan uppdelning innebär att skattebetalarna slutar garantera och subventionera bankernas upplåning för spekulation samtidigt som den verkliga bankverksamheten garanteras.

3. Hur vi skapar ökad efterfrågan i den europeiska ekonomin genom större investeringar. Länder med god ekonomi bör öka efterfrågan. I Sverige behövs stora investeringar i järnväg, bostadsbyggande och förnybar energi.

- I takt med att krisen förvärras drabbas delar av vår export och arbetslösheten riskerar att stiga ytterligare. Det finns redan idag åtgärder vi kan vidta för att skydda oss från det, säger Jonas Sjöstedt.

Samtidigt understryker Vänsterpartiet att Sverige ska stå fritt från euron och en överstatlig ekonomisk politik i EU och att svenska skattepengar inte ska gå till bankernas förluster i euroområdet.

För ytterligare information:
Vänsterpartiets presstjänst, 070 – 620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera