Arbetsmiljöverket accepterar kommunens åtgärder för att förbättra bussvakters arbetsmiljö

Report this content

Arbetsmiljöverket har i sitt beslut den 24 maj 2022 accepterat kommunens svar och avslutat ärendet gällande krav på olika åtgärder för att förbättra bussvakters arbetssituation vid avlämnings- och upphämtningsplatsen på Bosgårdsskolan.

Den 22 februari 2022 fattade Arbetsmiljöverket ett beslut att Varbergs kommun skulle undersöka och bedöma riskerna samt vilka åtgärder och handlingsplaner som tagits fram för att förhindra olycksfall och ohälsa för bussvakt.

I den skriftliga riskbedömningen ska det tydligt framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte, samt en handlingsplan där kommunen listar de åtgärder som genomförs för att förebygga ohälsa och olycksfall, när dessa ska vara genomförda och vem som är ansvarig. Genomförda åtgärder ska kontrolleras.

- När frågan lyftes under hösten 2021 tog vi, i dialog med Arbetsmiljöverket, fram riskbedömning och handlingsplaner gällande elevers säkerhet samtidigt som vi genomförde ett antal åtgärder för att personalen som agerar bussvakt skulle ha bästa möjliga förutsättningar och säkerhet, säger Carina Uvenfeldt, förvaltningschef för förskole- och grundskoleförvaltningen.

Arbetet med riskbedömningen har pågått under våren och inblandade parter har metodiskt arbetat igenom riskerna och tagit fram de handlingsplaner, åtgärder och instruktioner för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för bussvakterna.

- Jag vill tacka alla inblandade som bidragit till att vi kunnat visa Arbetsmiljöverket att vi tar våra medarbetares arbetsmiljö på allvar, hälsar Carina.

Carina Uvenfeldt

Förvaltningschef, förskole- och grundskoleförvaltningen, carina.uvenfeldt@varberg.se, 073-852 97 53

Prenumerera