Tre förskolor får lekfulla konstverk under 2021

Report this content

Tre nybyggda förskolor kommer att få konstnärliga gestaltningar under det kommande året: Stenens förskola i Tvååker, Klapperstenens förskola i Breared och Bua förskola i Bua.

Den 2 mars godkände kultur- och fritidsnämnden konstskisserna och det är därmed klart hur verken kommer att se ut.

Skogsfest vid Stenens förskola
Stenens förskola håller på att byggas i Tvååker och ska öppna hösten 2021. Här kommer den konstnärliga gestaltningen att placeras i ett skogsparti som är en del av lekmiljön. Konstverket har fått titeln Festen i skogen och ska bidra till en välkomnande och glad stämning som väcker omsorg och kamratskap med naturen. Idéen föddes genom en workshop med barn och pedagoger från Snickens förskola. En stor kottefigur i brons hälsar välkommen, träden har gjort sig fina med lerhalsband som ska skapas tillsammans med förskolebarn. Verket består även av ett regnmoln och en glasfibereld som kommer att förses med värmeslingor. Konstnär är Jennifer Forsberg.

Trolsk skogsvärld i trappuppgångarna på Klapperstenens förskola
Även Klapperstenens förskola i Breared ska öppna till hösten. Här kommer den konstnärliga gestaltningen att återfinnas i trappuppgångarna. Konstverket är siluetter av en skogsvärld där träd och blommor blivit bostäder, trolska organismer svävar i en rörelse som följer trappans riktning. Verket ska bjuda in till funderingar, kreativt skapande och nyfikenhet. Konstnär är Henrietta Kozica.

Fjärilens livscykel på Bua förskola
I norra Bua, nära skolan, byggs nu Bua förskola. Konstverket kommer att skapas på ett plank som omgärdar förskolans utegård. Henrietta Kozica är konstnär även för detta uppdrag. Här har hon inspirerats av förskolans tradition att låta varje barn följa en fjärils livscykel från larv till fjäril. På planket kommer stora puppor, larver och fjärilar att målas. Om betraktaren går närmre planket upptäcker hen ännu fler, mindre detaljer i målningen. Motivet ska inspirera och kunna vara en del i barnens lek men också bidra till djupare funderingar och samtal mellan barnen, och mellan barnen och pedagogerna.

För mer information, kontakta:
Lena Språng, ordförande kultur- och fritidsnämnden, 072-183 52 18
E-post: lena.sprang@varberg.se

Bodil Hedberg, samordnare offentlig konst, 070-149 62 95
E-post: bodil.hedberg@varberg.se

Prenumerera

Dokument & länkar