Vilka får kommunens jämställdhetspris och hållbarhetspris 2023?

Report this content

Nu har det fattats beslut om vilka som är årets mottagare av Varbergs kommuns jämställdhetspris samt hållbarhetspris.

På nationaldagen den 6 juni offentliggörs pristagarna då utmärkelserna delas ut vid en högtidlig ceremoni i Societetsparken. Åse Craft Aronsson och Morgan Börjesson, juryordförande för jämställdhetspriset respektive hållbarhetspriset, är de som presenterar pristagarna på Societetsscenen.

  • Tid: Tisdag 6 juni 13.30
  • Plats: Societetsscenen, Societetsparken, Varberg

Om priserna

Priserna består dels av en prissumma på 15 000 kronor, dels av ett diplom. Allmänheten har fått nominera pristagare.

Juryn för jämställdhetspriset består av representanter från kultur- och fritidsnämnden, näringslivs- och destinationskontoret samt Varbergs föreningsråd. Juryn för hållbarhetspriset består av representanter från kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt FN-föreningen.

Mer information om priserna finns på www.varberg.se/kulturochfritidsstipendier

För mer information, kontakta:

Erika Sjöwall, verksamhetsutvecklare och projektledare för nationaldagen

Telefon: 073-305 78 98

E-post: erika.sjowall@varberg.se

Prenumerera