Att prata pengar med barn ökar chanserna till en god finansiell hälsa som vuxen

Report this content

Att ge veckopeng, tidigt väcka intresse för privatekonomi och prata pengar med barn ökar chanserna till att barnen får en god finansiell hälsa i vuxen ålder. Barn och unga som fått lära sig om privatekonomi av föräldrar, skolan, vänner och bekanta sparar mer som vuxna och riskerar också i lägre utsträckning att få betalningspåminnelser eller betalningsanmärkningar. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

Hemmet är den vanligaste källan till privatekonomisk kunskap, 65 procent uppger att de lärt sig om privatekonomi av någon i familjen eller av annan släkting. Många har också själva skaffat sig kunskaper i privatekonomi. Men tolv procent kan inte komma ihåg att de fått eller själva sökt kunskap om privatekonomi. Den gruppen tenderar också att ha en sämre finansiell hälsa.1

- Vi ser ett tydligt samband mellan kunskaper i privatekonomi och sparande. Om man har bristande kunskaper i privatekonomi så tenderar det också att man sparar mindre. Skulle det då hända något oönskat i livet som man kanske inte räknat med blir man också mer sårbar. Exempelvis kan det leda till att man inte har råd att bo kvar i sin bostad om man skulle bli arbetslös, skilja sig eller bli långvarigt sjuk, säger Sarah Åkerlind, Projektledare för skolprojektet KOLL på Varbergs Sparbank.

Kunskap i privatekonomi ökar sparandet och den ekonomiska tryggheten
Bland de som fått lära sig om privatekonomi, till exempel genom att få veckopeng, sparar drygt sju av tio minst tio procent eller mer av sin inkomst. Bland de som inte kan komma ihåg att de har fått eller sökt kunskap om privatekonomi är andelen bara drygt hälften. Bland dem uppger också tre av tio att de inte vet om de kan eller att de inte kan bo kvar i sin nuvarande bostad om de skulle bli arbetslösa, långvarigt sjuka eller skilja sig. De har också oftare problem med räkningar och betalningsanmärkningar.

Viktigt att väcka intresse för privatekonomi i tidig ålder
Om man varit intresserad av privatekonomi sedan barn- och ungdomsåren ökar sannolikheten för att man får en sund och hållbar ekonomi som vuxen. Åtta av tio som varit intresserade av privatekonomi i unga år sparar 10 procent av lönen. 85 procent kan bo kvar i sin bostad även vid ett ekonomiskt avbräck som till exempel arbetslöshet.

- Vi måste prata pengar med våra barn och unga. Ger vi dom kunskap och väcker intresse i tidig ålder ökar vi möjligheten för dom att fatta bra och hållbara beslut gällande sin privatekonomi i framtiden. Det är därför som vi satsar så mycket tid ute i skolorna genom KOLL. Att skapa träningstillfällen som exempelvis veckopeng, ger tillfällen att lära sig kring pengars värde men även en chans till att lära sig av sina misstag, säger Sarah Åkerlind.
Kunskap i privatekonomi viktig samhällsfråga – fler behöver hjälpa till

Undervisning i privatekonomi ingår i skolans läroplan. 55 procent anser också att ett av de bästa sätten att lära sig om privatekonomi är i skolan. Samtidigt är det bara 24 procent som uppger att de lärt sig om privatekonomi där.

- Skolans roll är utan tvekan viktig, speciellt för de elever som inte har möjligheten att lära sig om privatekonomi hemma. Men jag tycker inte att allt ansvar ligger på föräldrar och skolan. Det är en samhällsfråga och vi är många som behöver ta ansvar för att våra barn och unga får den bästa möjliga förutsättningen till en privatekonomisk framgång, säger Sarah Åkerlind.

----------------------
1 Från undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank. Undersökningen genomfördes i mars 2021 och 3 184
personer 18-79 år deltog.

Kontaktpersoner

Jennie Svahn, privatmarknadschef, tfn 0340-66 61 00
jennie.svahn@varbergssparbank.se

Sarah Åkerlind, Projektledare KOLL, tfn 0340-66 61 81
sarah.akerlind@varbergssparbank.se 

Varbergs Sparbank AB (publ),

Besöksadress huvuddkontoret: Bäckgatan 16-18 i Varberg
Postadress: Box 74, 432 22 Varberg

kundservice@varbergssparbank.se, Växel 46 340 666000

Taggar: