Delårsrapport för januari - september 2019 - Varbergs Sparbank AB (publ)

Report this content
  • Bankens nya VD Bo Liljegren tillträdde 1/8-2019
  • Ökat resultat trots pressad bolånemarknad
  • Återgång till mycket låg nivå av kreditförluster
  • Stark kapitalisering och likviditet gör att banken står redo att växa med Varberg

Varbergs Sparbanks resultat fortsätter att utvecklas positivt även om vi precis som branschen i stort påverkas av sjunkande marginaler, framförallt inom bolånemarknaden. Lågränteläget förefaller kvarstå under överskådlig tid vilket också påverkar bankens resultat negativt eftersom bankens funding i huvudsak kommer från inlåning – vi får därför en högre upplåningskostnad än marknadsfinansierade banker.

Varbergs Sparbanks resultat återinvesteras i sin helhet i Varberg, vinsten fördelas i tre delar;

• Den första delen används för att säkerställa att banken uppfyller myndigheternas krav på finansiell stabilitet – det gör Varbergs Sparbank med god marginal.

• Den andra delen reserveras för att vi ska ha möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med Varberg, dess innevånare och företag.

• Den tredje och sista delen delas ut till Varbergs Sparbanks Stiftelse som i sin tur bidrar till samhällsnytta genom bidrag till olika projekt inom idrott, kultur och utbildning.

Jag tillträdde som ny VD i Varbergs Sparbank den 1 augusti 2019, en finansiellt stabil bank med i allt väsentligt väl fungerande processer och organisation. Med det sagt så finns det alltid utrymme för utveckling och förbättringar, tillsammans med bankledningen har det arbetet inletts med att ta fram en ny varumärkesplattform och en verksamhetsplan för 2020. Under hösten har bankens företagsavdelning förstärkts med Patrik Bengtsson som närmast kommer från Swedbank i Göteborg – Patrik har gedigen erfarenhet av både ledarskap och kundaffären – han är ett värdefullt tillskott i vår ambition att bli det självklara valet bland företagare i Varberg.

Jag har med min familj flyttat från Leksand i Dalarna till Varberg under sommaren och slås av dynamiken och utvecklingstakten i Varberg. När andra kommuner runt om i Sverige kämpar med sjunkande befolkningsunderlag och brist på infrastruktursatsningar är situationen den helt omvända i Varberg. Varberg är strategiskt placerad i navet mellan Göteborg, Borås och Halmstad vilket ger möjligheter till både in- och utpendling, lägg till fantastisk boendemiljö och en levande stadskärna och vi har en plats med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Kanske är det världens bästa miljö att bo, arbeta, leva och driva sparbank i?

Sparbanksidén fyller nästa år 200 år, en affärsidé som trots sin ålder är modernare än någonsin. Den handlar i sin mest grundläggande form om att sparbankens uppdrag är att bidra till att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gör vi bl.a. genom vårt skolprojekt där kommunens ungdomar får grundläggande utbildning i privatekonomi, vi gör det genom att finansiera företags och privatpersoners idéer och drömmar och slutligen genom att genom vår stiftelse delar ut bidrag till samhällsnytta. Vi tycker att sparbanksidén förtjänar att uppmärksammas och vara känd av fler, därför har vi inlett en satsning på vår marknadsavdelning dessutom söker vi fler resurser till vårt hållbarhetsarbete – jag tror att det kommer att både synas och höras under de kommande åren. För dig som bor, arbetar och driver företag i Varberg vill vi vara det självklara valet.

Varberg oktober 2019

Bo Liljegren

Verkställande direktör

bo.liljegren@varbergssparbank.se

+46 761357342

Varbergs Sparbank AB (publ),

Besöksadress huvuddkontoret: Bäckgatan 16-18 i Varberg
Postadress: Box 74, 432 22 Varberg

kundservice@varbergssparbank.se, Växel 46 340 666000, Fax 0340 66 60 08

Prenumerera

Dokument & länkar