Delårsrapport kvartal 1 jan-mar 2020 - Varbergs Sparbank AB (publ)

Report this content

Sammanfattning av verksamheten

  • Fullt fokus på krishantering och kontinuitet har lett till en välfungerande bankverksamhet under kritiskt läge
  • Ökade kreditreserver inom företagsmarknaden då kunder påverkas negativt av coronapandemin
  • Positiv trend i ökat räntenetto
  • Pressade provisionsintäkter i spåren av fallande fond- och försäkringsvärden
  • Negativa värdeförändringar på bankens finansiella instrument
  • Fortsatt god kapitalisering och god likviditet ger finansiell motståndskraft

Liksom resten av vårt samhälle påverkas Varbergs Sparbank av den just nu pågående Coronapandemin.

Våra tankar går självklart först och främst till de människor och företag som drabbats och kommer att drabbas av den pågående pandemin, som bank lovar vi att göra vårt yttersta för att underlätta där det är möjligt.

Varbergs Sparbank agerade tidigt i krisen genom att aktivera Krisledningsgruppen. Gruppen har haft frekventa möten och fattat beslut om förebyggande åtgärder. Vi har bland annat stängt vårt kontor på Håsten för kundbesök och har därför kunnat separera medarbetare för att minska potentiell smittspridning. Vi har ökat tillgängligheten i vår telefonbank, infört åtgärder för att minska risken för smittspridning på våra kontor och förstärkt städningen av våra lokaler etc.

Dessutom har vi arbetat aktivt med att kontakta både privat- och företagskunder för att diskutera krisens påverkan på deras ekonomi.

För en sparbank är den primära uppgiften att bidra till samhällsutvecklingen där vi verkar, i nuvarande situation är vår viktigaste uppgift att hjälpa företag och privatpersoner med olika lösningar för att klara vardagen. Det kan handla om amorteringslättnader, krediter för likviditetsförstärkning men också om digitala lösningar för att kunna utföra sina bankärenden på distans.

Självklart finns också Varbergs Sparbank och Sparbanksstiftelsen på plats för att stötta idrotts- och föreningsliv, precis som vi gjort före krisen och kommer att göra efter krisen.

Under de flesta åren sedan banken startade och inte minst de senaste åren har Varbergs Sparbank gjort mycket starka finansiella resultat, resultatet har dels delats ut till vår ägare Sparbanksstiftelsen och använts för allmännyttiga ändamål dels fonderats för att stärka bankens motståndskraft.

I tider av kris känns det extra tryggt att få representera en sparbank med så god motståndskraft som Varbergs Sparbank. I termer av kapitalrelation och likviditet tillhör vi en av de starkaste bankerna i Sverige. Det är en trygghet för våra kunder, Varberg och våra medarbetare.

Med det sagt så kommer Varbergs Sparbank att redovisa ett negativt resultat för första kvartalet 2020, förklaringen ligger i framförallt tre enskilda faktorer, ingen utdelning på vårt aktieinnehav i Swedbank, en förväntan om ökade kreditförluster till följd av Coronapandemin samt redovisningsmässig värdeminskning av finansiella instrument.

Det är min förhoppning att vår omvärld under året kommer att återhämta sig och med det Varberg och Varbergs Sparbanks resultat!

Bo Liljegren
Verkställande direktör
+46 (0)340-66 61 00
bo.liljegren@varbergssparbank.se

Varbergs Sparbank AB (publ),

Besöksadress huvuddkontoret: Bäckgatan 16-18 i Varberg
Postadress: Box 74, 432 22 Varberg

kundservice@varbergssparbank.se, Växel 46 340 666000, Fax 0340 66 60 08

Prenumerera

Dokument & länkar