Finansiell kalender för Varbergs Sparbank AB (publ)

Report this content

Varbergs Sparbank AB (publ) har fastställt finansiell kalender för 2020. Samtidigt har beslut fattats om att ändra publiceringen av bokslutskommuniké för 2019 till den 7:e februari 2020, tidigare 14:e februari 2020. Ändringen är ett resultat av bankens strävan efter en effektiv bokslutsprocess som resulterar i snabbare information till marknaden.

Finansiell kalender

  • Bokslutskommuniké för 2019    2020-02-07 [Nytt datum]
  • Delårsrapport jan - mar             2020-04-24
  • Delårsrapport jan - jun              2020-07-17
  • Delårsrapport jan - sept            2020-10-22
  • Bokslutskommuniké för 2020   2021-02-05

Varbergs Sparbank AB (publ),

Besöksadress huvuddkontoret: Bäckgatan 16-18 i Varberg
Postadress: Box 74, 432 22 Varberg

kundservice@varbergssparbank.se, Växel 46 340 666000, Fax 0340 66 60 08

Prenumerera