Halland och Skånes lantbrukare är mest positiva om lönsamheten

Report this content

Synen på lönsamheten har i år backat lite bland regionens1 lantbrukare men är fortsatt högst i landet. Prognosen inför 2022 är att den kommer vara kvar på samma höga nivå. Det visar årets Lantbruksbarometer från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna. 
 

Regionens lönsamhetsindex2 har backat från plus 22 förra året till plus 20 i år (rikssnittet: minus 2) men är tillsammans med region 33 den enda regionen med ett positivt index. Se diagram på sidan 2.

Lantbrukarnas prognos är att lönsamheten ska vara oförändrad till 2022 och hela 95 procent, flest i landet, upplever att deras lönsamhet täcker löpande utgifter. Sjutton procent uppger att de dessutom kan ta ut en lön och spara pengar till investeringar. Andelen som uppger att lönsamheten är så dålig att de går med förlust ligger på endast två procent i år.

De vanligaste åtgärderna för att förbättra lönsamheten är att effektivisera produktionen och att öka samarbete med andra lantbruksföretag. Även att öka produktionen är en vanlig åtgärd.

Fler maskininvesterinar och stort intresse för att öka mjölkproduktionen

I undersökningen 2020 uppgav 15 procent av regionens lantbrukare att de planerade att investera i byggnader, exklusive djurstallar och utfallet blev strax under, elva procent. 18 procent planerade för maskininvesteringar men det faktiska utfallet blev 36 procent. För det kommande året är det en lägre investeringsvilja inom alla områden, lägst är intresset för att investera i åker- och skogsmark, endast två procent uppger att de planerar för det.

Bland de som vill satsa på nya affärsmöljigheter är energiproduktion för eget bruk och entreprenad-verksamhet vanligast. Av dem som uppgett energiproduktion svarar 89 procent att de ska satsa på solenergi.

Det har skett en kraftig svängning vad gäller att öka mjölkproduktionen de kommande tre åren. I fjol uppgav nästan sex av tio mjölkproducenter i regionen att de skulle göra det och ingen uppgav att de skulle minska den. I år svarar tio procent att de planerar för en ökning och 42 procent att de ska minska.

Vill du lyssna när vi presenterar årets Lantbruksbarometer?
Välkommen på pressträff hos Årets Lantbruksföretagare
i Varberg,
Robert Thunberg, Höga Nordvära 6, 432 65 Väröbacka, idag 17 mars kl 10-11.

På plats finns Jonas Nilsson, Affärsrådgivare Ludvig & Co tel 035-182930, Jonas Eriksson, Företagsrådgivare från Varbergs Sparbank tel 0340-66 60 45 samt Bo Liljegren, VD Varbergs Sparbank.

 

Insikter och analyser utifrån Lantbruksbarometern 2021

  • Den svenska kronan har stärkts i förhållande till euron vilket påverkar EU-stöden negativt och därmed riskerar intäkterna för lantbrukarna att bli lägre under 2021.

  • Under en tid av global osäkerhet och svängningar på marknaden har det svenska lantbruket klarat sig väl och samtliga fyra stora produktionsgrenar har en positiv framtidstro.
  • Lantbrukarnas upplevda lönsamhet håller sig relativt stabil i orostider.
  • Nästan hälften av lantbrukarna upplever en ganska eller mycket god lönsamhet i sitt företag och lika många tror på en ganska eller mycket god lönsamhet om ett år.
  • EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP), klimatförändringar, konsumentbeteende och det svenska regelverket är de faktorer som lantbrukarna uppger kommer påverka deras framtida produktion mest.
Tips till lantbrukare
  • Följ regelbundet upp din verksamhet och ha koll på kassaflödet.
  • Följ politiska händelser, till exempel EU:s taxonomi och gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP).
  • Se över det egna skyddsnätet vad gäller försäkringar, pension och generationsskiften.
  • Följ marknaden, använd ditt nätverk och var lyhörd för nya konsumtionsmönster och behov för att fånga nya affärsmöjligheter.

Bilaga. Ta del av hela lantbruksbarometern. 

(1) I Lantbruksbarometern benämns den här delen av landet Region 4 och där ingår Hallands län och Skåne län.
(2) Nettotalet för lönsamhetsindexet kan variera från minus 100 till plus 100.
(3) Region 3 = Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län


Kontakt
Jonas Nilsson, Affärsrådgivare Ludvig & Co, tel 035-182930
Jonas Eriksson, Företagsrådgivare Varbergs Sparbank, tel 0340-66 60 45

Varbergs Sparbank AB (publ),

Besöksadress huvuddkontoret: Bäckgatan 16-18 i Varberg
Postadress: Box 74, 432 22 Varberg

kundservice@varbergssparbank.se, Växel 46 340 666000

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar