Varbergs Sparbank AB (publ) Årsredovisning 2020

Report this content

Varberg Sparbank levererar ett starkt resultat 2020 och har för första gången en affärsvolym som överstiger 50 Mdr, det gör oss till en av Sveriges största Sparbanker sett till affärsvolym. 

Genom både bankens arbete och vår stiftelses bidrag har vi fokuserat på att mildra pandemins effekter på samhället.

I januari 2020 hade vi omöjligt kunnat förutsäga hur året skulle utvecklas, ett år som i mycket hög grad kom att präglas av pandemin. Genom att noga och med marginal följa Folkhälsomyndighetens råd har vi haft en begränsad smittspridning bland bankens medarbetare och därför en marginell påverkan på bankens verksamhet. Många av de planer vi hade realiserades om än i något omarbetat format. Vår organisations anpassningsförmåga och flexibilitet har varit enastående och är starkt bidragande till årets resultat.

Vi har vant oss vid att kommunicera i andra kanaler både internt och externt – det fysiska mötet har i stor utsträckning ersatts av telefon- och videomöten. Det är min uppfattning att digitala möten fortsatt kommer att vara en viktig komponent för ökad kundnöjdhet och effektivitet även efter pandemin.

Trots lite eller ingen förvarning är det min uppfattning att Varbergs Sparbank har klarat sig väl genom pandemin, vi har under hela perioden kunnat erbjuda fullservicebank och alla våra tjänster och produkter har varit tillgängliga för våra kunder. Vi har fortsatt att göra affärer inom såväl företags- som privatmarknad och har bibehållit/ökat våra volymer inom både in- och utlåning. 

Vårt resultat i kundrörelsen ligger i linje med föregående år, det är vi glada för och det visar att banken står stadigt på egna ben även under år då utdelningen från vårt innehav i Swedbank-aktier uteblir. Även vår finansiella stabilitet har stärkts med en kapitalrelation på närmare 25% och en mycket god likviditet – det gör oss väl rustade för att spela en viktig roll i återstarten efter pandemin.

Vi inledde under 2020 vår långsiktiga satsning på hållbarhet, en satsning som känns helt naturlig för oss och som passar som hand i handske med sparbanksidén. Vi har nu kommit en bit på väg och jag är övertygad om att ni kommer att märka det både i vårt interna arbete, vår externa kommunikation och inte minst i vårt produktutbud och affärsupplägg. Vi skruvade också upp tonen och tempot i vår marknadsföring och nådde under året fler människor än tidigare med våra budskap, också här kommer vi att fortsätta att utveckla konceptet och blanda utbildning, information och samhällsnytta i vår kommunikation.

Genom både bankens arbete och vår stiftelses bidrag har vi fokuserat våra insatser på att mildra pandemins effekter på samhället. Det har skett genom bidrag och sponsring till samhälle och föreningar och genom att hitta kreativa lösningar för företag och privatpersoner för att mildra pandemins ekonomiska konsekvenser.

Vi har många intressanta och spännande aktiviteter framför oss och hoppas att 2021 blir ett år att minnas av helt andra skäl än året vi lämnat bakom oss.

 

Kontakt
Bo Liljegren, VD Varbergs Sparbank, tel 0340-66 61 80,
bo.liljegren@varbergssparbank.se

Varbergs Sparbank AB (publ),

Besöksadress huvuddkontoret: Bäckgatan 16-18 i Varberg
Postadress: Box 74, 432 22 Varberg

kundservice@varbergssparbank.se, Växel 46 340 666000, Fax 0340 66 60 08

Prenumerera

Dokument & länkar