Varbergs Sparbank AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 januari - juni 2018

Stark inlåningstillväxt i kombination med förmedling av krediter till Swedbank Hypotek gav mycket stark likviditet

En minskning av kreditriskexponering och medräknande av vinsten för första halvåert i kapitalbasen ökar en redan god kapitalrelation

Omställning i arbetetssätt ökar tillfälligt personalkostnaderna

Förändrad bedömning av kreditrisk ökar förväntade förluster och minskar resultatet under perioden

Sammanfattning

Bankens tillväxt har under de senaste åren drivits på av en hög aktivitet när det gäller nybyggnation av bostäder. Under andra kvartalet 2018 märks en inbromsning i antalet nya projekt i verksamhetsområdet. Det innebär bland annat en lägre ökning av intäkter än väntat men också en högre kapitalrelation. Bankens prognos är att inbromsningen är av tillfällig karaktär och att den mycket långvariga trenden om befolkningsökning i verksamhetsområdet kommer att göra att det ändrar sig inom en relativt snar framtid.

Resultatutvecklingen under kvartalet är på en övergripande nivå relativt oförändrad jämfört med kvartal ett om utdelningen för i kvartal ett exkluderas. Tillväxten i bankens balansräkning och affärsvolym ökar under kvartalet och det är boendefinansering, inlåning och fondsparande som varit drivande.

Bankens satsningar på digitalisering fortsätter i samarbete med Swedbank. Vidare utvecklingar av mobilbank och internetbank har skett under kvartal två och under kvartal tre kommer banken att implementera ett nytt system för att bättre serva våra kunder oavsett i vilken kanal de väljer att möta oss. Verktyget skall underlätta för en kund att påbörja ett ärende eller en fråga i exempelvis mobilbanken för att sedan färdigställa det tillsammans med telefonbanken.

Andra kvartalet 2018 har för banken och övriga organisationer i EU inneburit införandet av en ny reglering av personuppgifter. Vår affärsmodell bygger på ett högt förtroende bland våra kunder och i området vi verkar. Det är därför helt självklart att vi alltid hanterar personuppgifter med stor varsamhet. Banken har arbetat intensivt under en längre periode med att förbereda införandet av den nya regleringen och sammantaget har genomförandet varit framgångsrikt.

På bankens stämma i april valdes en ny styrelseledamot in i bankens styrelse, Henrik Westergård. Henrik arbetar även som riskchef för Andra AP-fonden.

En liten minskning av riskvägda tillgångar i kombination med att banken räknar med första halvårets vinst i kapitalbasen per utgången av juni leder till en kraftig ökning av kapitalrelationen från 21,51% vid årsskiftet till 22,79% per halvårsskiftet 2018.

Per Richardsson, Verkställande direktör
Varbergs Sparbank AB (publ)
Besök: Bäckgatan 16-18 , Varberg
Post: Box 74, 432 22 Varberg
Direkt 46 340 666150, Mobil 46 70 816 68 27, Vxl 46 340 666000
per.richardsson@varbergssparbank.se
 

www.varbergssparbank.se

Om oss

Din bank på hemmaplan - vi skapar möjligheter Varbergs Sparbank har sitt säte och huvudkontor i Varberg. En affärsvolym på cirka 48 miljarder. Vi är ca 130 anställda fördelade på telefonbank och 4 kontor. Varbergs Sparbank har kontor i Varberg (Torget och Håsten), Tvååker och Veddige. Varbergs Sparbanks verksamhet är lokal. Alla beslut fattas här - stora som små, av oss som känner kunden, verksamheten och marknaden. En unik närhet. Vi är en av Sveriges mest solida banker med en soliditet på ca 21%. Varbergs Sparbank har ett samarbetet med Swedbank. Samarbetet omfattar framför allt produktsortiment, IT-stöd samt hypoteks- och fondverksamhet. Bankens verksamhet är uppbyggd kring tre affärsområden som samarbetar för kundens bästa.

Prenumerera

Dokument & länkar