Varbergs Sparbank stänger kontoret i Horred och flyttar verksamheten till Veddige

Styrelsen för Varbergs Sparbank AB (publ) har tagit beslutet att stänga kontoret i Horred den 30 november 2018 och flytta verksamheten till det nyrenoverade kontoret i Veddige.

Precis som i samhället i övrigt händer det mycket hos oss på banken och för våra kunder. Förutom en rad nya lagkrav har digitaliseringen ökat mycket och gjort vardagsekonomin både mer tillgänglig och enkel. Andra områden blir mer komplexa och där vill vi kunna erbjuda våra kunder ännu bättre råd och hjälp. Att slå ihop kontoren är ett sätt att skapa förutsättningar för att ytterligare förbättra rådgivningen och möta våra kunders behov. På ett större kontor skapar vi ett naturligare klimat för erfarenhetsutbyte vilket ger bättre kvalité i rådgivningen.

Varbergs Sparbank har idag 140 anställda och flera kontor med rådgivning för både privat- och företagskunder. På samtliga kontor erbjuds juridisk rådgivning och dessutom finns en egen telefonbank. Verksamheten är lokal och även det lokala engagemanget stort. Horredsbygden kommer även i fortsättningen att vara en del av Varbergs Sparbanks verksamhetsområde och därmed en självklar del av den samhällsnytta som är möjlig genom Sparbanksstiftelsen Varberg. Under de senaste 15 åren har Sparbanksstiftelsen delat ut över 300 miljoner kronor till samhällsnyttiga projekt i vårt verksamhetsområde.

Samtlig personal kommer, efter att kontoret har stängt, arbeta kvar i Varbergs Sparbank och de flesta kommer att följa med till kontoret i Veddige.

Per Richardsson, Verkställande direktör
Varbergs Sparbank AB (publ)
Besök: Bäckgatan 16-18 , Varberg
Post: Box 74, 432 22 Varberg
Direkt 46 340 666150, Mobil 46 70 816 68 27, Vxl 46 340 666000
per.richardsson@varbergssparbank.se
 

www.varbergssparbank.se

Om oss

Din bank på hemmaplan - vi skapar möjligheter Varbergs Sparbank har sitt säte och huvudkontor i Varberg. En affärsvolym på cirka 48 miljarder. Vi är ca 130 anställda fördelade på telefonbank och 4 kontor. Varbergs Sparbank har kontor i Varberg (Torget och Håsten), Tvååker och Veddige. Varbergs Sparbanks verksamhet är lokal. Alla beslut fattas här - stora som små, av oss som känner kunden, verksamheten och marknaden. En unik närhet. Vi är en av Sveriges mest solida banker med en soliditet på ca 21%. Varbergs Sparbank har ett samarbetet med Swedbank. Samarbetet omfattar framför allt produktsortiment, IT-stöd samt hypoteks- och fondverksamhet. Bankens verksamhet är uppbyggd kring tre affärsområden som samarbetar för kundens bästa.

Prenumerera

Dokument & länkar