Vårt bidrag till en mer hållbar framtid.

Report this content

Vårt samhällsengagemang började redan när banken grundades för 185 år sedan och hållbarhet har varit en del av vårt DNA sedan dess. Idén om en bank som främjar sparande och verkar för en positiv utveckling i samhället är grunden i Sparbanksidén och den är lika starkt förankrad i vår verksamhet nu som då.

Med Sparbanksidén som utgångspunkt har vi under alla år arbetat för en ekonomisk och social hållbarhet. Hela vår vinst stannar i Varberg. Som investeringar i bankverksamheten och som stöd genom vår sponsring och stiftelse, där föreningsliv, forskning, utbildning, och näringsliv får möjligheter att utvecklas. Vår verksamhet bygger på en hållbar idé som är mer modern än någonsin.

Som bank har vi en viktig roll att påverka och driva på omställningen mot en mer hållbar framtid. Vi har ett stort ansvar att hantera och bedöma risker kring hållbarhet vid investeringar och kreditgivning och de senaste åren har vi också sett en ökad efterfrågan från våra kunder på allt fler hållbara produkter.

Vi vill öka vår positiva påverkan på samhället och anställde därför under 2020 en Hållbarhetsansvarig som har som har som enda uppgift att arbeta med dessa frågor. Det är vår ambition att ta en ledande roll i hållbarhetsarbetet bland svenska sparbanker. En del i vårt arbete kommer vara att fortsätta att skapa oss en förståelse för hur världen kommer att utvecklas och fatta strategiska beslut som gör att vi fortsätter att bidra till ett mer hållbart näringsliv och samhälle. Vi ser fram emot att berätta mer om detta arbete framgent.

Vi vill gärna dela med oss av det hållbarhetsarbete som banken bedriver och har för första gången gjort en fristående hållbarhetsredovisning. I den berättar vi mer om bankens hållbarhetsarbete än vad vi tidigare gjort. Vi är särskilt glada över att vi har kunnat stötta det hårt drabbade föreningslivet under Covid-19-pandemin och att vi gjort vårt första klimatbokslut. Med rapporten hoppas vi också kunna inspirera fler Sparbanker att redovisa sitt hållbarhetsarbete på ett engagerande och transparent sätt.

Läs rapporten här och ta del av vårt hållbarhetsarbete under 2020!

Kontakt
Bo Liljegren, VD Varbergs Sparbank, tel 0340-66 61 80,
bo.liljegren@varbergssparbank.se

Varbergs Sparbank AB (publ),

Besöksadress huvuddkontoret: Bäckgatan 16-18 i Varberg
Postadress: Box 74, 432 22 Varberg

kundservice@varbergssparbank.se, Växel 46 340 666000

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Ta del av vår hållbarhetsredovisning för 2020.
Twittra det här