Region Östergötland väljer Varbi rekryteringsverktyg

Report this content

Efter avslutad offentlig upphandling står det klart att Region Östergötland väljer Varbi AB som ny leverantör av digitalt rekryteringsverktyg. Regionen har runt 14 000 anställda och kommer att gå live med systemet i början av november. 

“Det är jättekul att Region Östergötland börjar använda Varbi. De har stora mål gällande att effektivisera många av sina processer, och det är verkligen roligt och inspirerande att få vara med på ett hörn och vara en pusselbit i den processen” berättar Jakob Roos, försäljningsansvarig och kontaktperson för regionen på Varbi. 

“Vi upplevde under hela upphandlingsprocessen och presentationen att Varbi är ett intressant system som kan hjälpa oss i vår rekryteringsprocess. Vi effektiviserar mycket i vår administration överlag nu, och rekrytering är ett område som tar mycket tid, så detta kommer att hjälpa oss att bli effektiva. Det är många i Region Östergötland som någon gång genomför/arbetar med en rekrytering. Jobbar du med rekrytering en gång per år ska du känna att systemstödet hjälper dig lika mycket som om du jobbar med rekrytering varje månad. Systemstödet måste anpassas efter detta och det är ett av våra huvudsakliga fokusområden” säger Linus Lanker, HR-strateg inom systemstöd på Region Östergötland. 

Om Varbi:
Varbi AB utvecklar sedan 2007 det webbaserade rekryteringssystemet Varbi Recruit som idag används av 60 000 rekryterare och rekryterande chefer på 550 olika företag och organisationer. Bland kunderna hittas utöver 90 kommuner även privata företag, rekryteringsföretag, internationella koncerner, regioner, myndigheter och universitet. Exempel på kunder är Sveriges största arbetsgivare, Sveriges största kommun, Sveriges största statliga bolag, Sveriges största nöjespark och Sveriges ledande universitet.

Kontakt: 
Jakob Roos
Försäljningsansvarig 
Varbi AB
+46 725-13 24 29
jakob.roos@varbi.com 

 

Media

Media