Novax finansierar Vården.se, Sveriges första privata söktjänst inom sjukvård och hälsa – över 12 000 sökbara vårdgivare!

Den 4 april lanseras Vården.se - Sveriges nya söktjänst inom sjukvård och hälsa med över 12 000 vårdgivare. Söktjänsten är landets största privat drivna och syftet är att hjälpa alla som söker vård att hitta rätt vårdgivare. Bakom söktjänsten står grundarna av Studentum - Sveriges ledande söktjänst inom utbildning, Axel Johnson ABs investeringsbolag  Novax samt ledningen för Vården.se.

På Vården.se kan du söka, jämföra och boka vård. Söktjänsten omfattar landstings- kommunalt- och privatdrivna vårdgivare. Processen är enkel, sök inom ett vårdområde och en plats, jämför sedan genom att läsa om de olika vårdgivarna.

En viktig aspekt i vårdvalet är kvalitet. I februari presenterades SKLs (Sveriges kommuner och landsting) kvalitetsundersökning – Nationella patientenkäten. Betyget på de primärvårdsmottagningar som ingick i undersökningen finns med på Vården.se. Detta hjälper användaren att hitta den mest kvalificerade vårdgivaren.

Vårdvalsreformen sprids allt mer över Sverige och till fler vårdområden. Detta har lett till ett ökat behov av information och transparens varför behovet av Vården.se finns. Visionen är att Vården.se ska vara länken mellan patienter och vårdgivare.

”Vi vill hjälpa patienter att aktivt vara delaktiga i sitt val. Ingen är ju mer engagerad i sin vård än patienten själv. Vi tror att det gör sjukvården bättre och därmed gör människor friskare. Tidigare har man fått tips om vem man ska vända sig till via vänner och familj. Men vi alla har sett kraften i Internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Vi vill nu flytta dessa tips till en digital plats som alla kan nå – Vården.se”, säger Martin Palm och Staffan Gustavsson, två av grundarna.

”Det finns många likheter mellan att söka utbildning och sjukvård, stort engagemang och mycket information att ta hänsyn till är två av dess likheter. Vi tror därför att den kompetens som vi byggt upp genom arbetet med Studentum är värdefullt när vi nu vill hjälpa patienter att hitta rätt vård”, säger Fredrik Söderlindh, VD och grundare av Studentum.

”Vårdsektorn är en intressant vertikal att utveckla en nischad söktjänst inom. Genom vårt ägande i Studentum känner vi oss trygga i affärsmodellen och vi har en stor tilltro till personerna bakom både Studentum och Vården.se. Vi är glada över att vara medfinansiärer i denna spännande start up”, säger Eric Persson, investeringsansvarig på Novax.

Hovslagargatan, Stockholm den 4 april 2012För mer information kontakta:

Martin Palm, kommunikationsansvarig och grundare

E-post: martin.palm@varden.se, Tel: +46 708 35 69 25

Staffan Gustavsson, VD och grundare

E-post: staffan.gustavsson@varden.se, Tel: +46 705 569 77 99

Om företaget:

  • Vården.se drivs av Global Health Online AB (GHO AB). Bolaget ägs av Staffan Gustavsson, Martin Palm, Fredrik Söderlindh, Marcus Boström och Magnus Obel (de tre sistnämnda är även grundare till Studentum.se).
  • Företaget har sitt säte på Hovslagargatan 3 i Stockholm
  • Novax är finansiär. Novax ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB tillsammans med Axel Johnson International, Axstores, Martin & Servera, Svensk BevakningsTjänst samt delägda börsnoterade Axfood och Mekonomen. Gemensam ägare är Antonia Ax:son Johnson med familj.
  • Studentum driver Nordens största söktjänst för utbildning. De har under tio år hjälpt studenter att hitta sin drömutbildning. Idag har koncernen drygt 100 anställda och är verksamt i åtta länder. 

Media

Media