Diplomutbildning skapar nya medicinska sekreterare i Gävleborg

Report this content

Region Gävleborg och Vårdyrkeshögskolan utökar sitt samarbete i ett nytt gemensamt utbildningsuppdrag. Därmed får vissa anställda inom Region Gävleborg möjligheten att vidareutvecklas och byta yrke mitt i karriären.Att arbeta som medicinsk sekreterare ställer höga krav på att den anställde kan bidra till en så patientsäker vård som möjligt. Sekreteraren blir en nyckelperson inom organisationen och behöver därför både ha bred och djup kunskap inom bland annat medicinsk dokumentation, journalskrivning och kommunikation.

Att skräddarsy en utbildning som kompetensutvecklar de anställda för att axla nya roller inom verksamheten är oerhört värdefullt. Det skapar möjligheter för de anställda att ytterligare kunna bidra till verksamheten och dess mål, vilket i sin tur även gynnar arbetsgivaren.

– Det innebär att de inom vården får kompetensutveckling parallellt med att de kan fortsätta att arbeta. Branschen tappar därmed inte sina medarbetare under tiden som de studerar. För arbetsgivaren i fråga är lösningen en effektiv väg att satsa på sina medarbetares kompetensutveckling, säger Mats Nyberg, Regionchef Norr för Plushögskolan AB.

Deltagarna kommer från hela regionen och har olika bakgrund, allt från receptionister, ekonomi- och vårdadministratörer till undersköterskor med olika lång arbetslivserfarenhet inom vården. Utbildningen bygger på den pågående YH-utbildningen med samma inriktning, men är anpassad för de yrkesverksamma i regionen.

– Det är väldigt positivt att kunna erbjuda den här yrkesväxlingen som innebär att vi får behålla kompetenta medarbetare med lång arbetslivserfarenhet samt att uppdragen stannar kvar i regionen. Säger Jens Kandén, region Gävleborg.

Diplomutbildningens upplägg

Diplomutbildningen bedrivs på distans där enstaka träffar på plats ingår under studietiden. Föreläsningarna sker digitalt via Skype och en läroportal, vilket möjliggör studier oavsett var deltagarna bor och befinner sig

Utbildningsuppdraget är igång sedan den 14 januari 2019 och sträcker sig över 65 veckor, där de teoretiska kurserna varvas med totalt 15 veckors praktik ute i verksamheten hos Region Gävleborg, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan. De teoretiska utbildningsdelarna beräknas vara klara i april 2020.

Susanna Petersson, marknadschef

Tel:08-549 013 17

susanna.petersson@plushogskolan.se

När du läser på Vårdyrkeshögskolan investerar du både i din egen framtid, och framtiden i stort. Vi tar fram våra yrkeshögskoleutbildningar i nära samarbete med branschen för att se till att vara med och driva en innovativ utveckling av vård, hälsa och omsorg. Det, tillsammans med att vi har yrkesverksamma föreläsare, gör att du får den senaste kompetensen som efterfrågas av arbetslivet.

Prenumerera

Media

Media